«Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdi…

«Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet.»

Rom 4:5