Det fjerde buds velsignelse


Det fjerde buds velsignelse

«Da George Washington, USAs store president, var 13 år, ville han som så mange andre unge gutter reise til sjøs og bli sjøoffiser. Hans mor var sterkt imot det, men hun ville ikke nekte ham sitt samtykke. Helst så hun at han ble hjemme.

Han hadde allerede fått plass som kadett på et skip, og dagen for avreisen var kommet. Kofferten var båret ut da George gikk inn til sin mor for å ta avskjed. Han fant henne gråtende. Det var nok for ham. Han gav beskjed om at kofferten skulle bæres inn igjen. Han ville ikke knuse sin mors hjerte ved sin egenrådighet.

Da moren fikk vite det, sa hun: «Gud har lovt å velsigne dem som hedrer sine foreldre, og han skal sikkert lønne deg for det du har gjort».

At det gikk i oppfyllelse, vet vi alle.»

Mia Hallesby