«Mange kristne tror krampaktig på sin egen tro, i stedet for p&arin…

«Mange kristne tror krampaktig på sin egen tro, i stedet for på Kristus i Ordet. Deres egen vellykkethet som troende skal gjøre dem rettferdige for Gud. Da er troen blitt til en gjerning, dypest sett bare en annen form for egenrettferdighet. Til og med i tolleren kan en fariseer gjemme seg. Mange som ikke ville våge å tre fram for Gud med en

pakke av gode gjerninger, ville likevel gjerne bære fram for ham hvor vellykket de har vært som sønderknuste, kjempende, sterkt troende og med et virkelig saligstemt hjerte. På denne måten blir da troen hele tiden noe ganske annet enn den utstrakte tiggerhånden, som bare tar imot Kristi uendelige gave!»

Max Frommel