Jesus ser deg

Jesus ser deg

Barnestykke av Mia Hallesby

En predikant var gjest i en stor manns hus. Predikanten la merke til et nydelig maleri av en liten gutt. Det hang på veggen i dagligstuen.

Da verten så at hans gjest betraktet maleriet, sa han: «Det er bildet av min lille bror, David, som døde for mange år siden. Han holdt den preken som jeg har hatt mest nytte av i mitt liv. Har du lyst til å høre»? Så fortalte han følgende:

En kveld i mine gutteår var en av mine brødre og jeg kommet opp i en alvorlig krangel. David, som var bare fire år, lå i sengen sin ovenpå og hørte hvor høyrøstet vi var, og hvor stygt vi trettet. Da kom han plutselig ned til oss barbent og i nattdrakt. Med tårer i øynene sa han:

«Vet dere ikke at Jesus ser dere»?

Vi ble så skamfulle at vi straks holdt opp å krangle. Lille Davids ord gjorde et sterkt inntrykk på oss begge.

David døde tidlig og flyttet hjem til Gud, men 17 år seinere kom hans preken meg til stor hjelp. Jeg var da helt alene i en stor by med alle dens farer og fristelser. En kveld holdt jeg på å gå til et sted hvor jeg godt visste at jeg ikke burde gå. Det var en forferdelig fristelse for meg. Da syntes jeg plutselig jeg så lille Davids ansikt for meg med de store, alvorlige øynene, og jeg hørte ham ganske tydelig si:

«Vet du ikke at Jesus ser deg»?

Den natten ble vendepunktet i mitt liv. Jeg fikk Guds tilgivelse og har siden levd under Guds velsignelse. Men bildet av lille David har alltid siden hengt her i mitt hjem, og alle som kommer hit, får gjerne høre om den store velsignelse min lille brors preken ble til for meg.

Fra boken «300 fortellinger», Indremisjonsforlaget, 1946

Jesus, styr du mine tanker,

Jesus, la meg leve så

at hvor jeg i verden vanker,

et Guds barn jeg være må!

La meg leve mine dager

deg til ære, meg til gavn,

og så dø når deg behager,

i ditt kjære frelsernavn.

Elen Opdal Bernhoft, Sb 911