Hører du klokken?

Hører du klokken?

Av Lina Melås

Hører du klokken fra himmelen?
Den ringer nå på din veg.
Det er en hilsen fra J e s u s selv.
Kjærlig han kaller – kaller på deg!

Kor: Hører du klokken, min venn?
J e s u s kaller, og innbyr igjen.
Lyden du hører har himmelsk klang.
Kanskje den ringer for siste gang

Kallet det lyder fra Golgata.
J e s u s har kjøpt deg fri!
Budskapet gjelder for deg i dag.
Kjærlig han kaller – ennå en tid.

Ennå det ringes fra himmelen.
Det gjelder en evighet lang.
J e s u s for syndere døden led.
Alle han kaller, ennå en gang.