Ditt Ord, o Gud, som doggen kveger

Ditt Ord, o Gud, som doggen kveger

Ditt Ord, o Gud, som doggen kveger

den svake sjel med kraft og fred.

Å, la i hvert et hjertebeger

din himmelbalsam dryppe ned!

La Jesu åker grønnes smukt,

la Ordet bringe troens frukt!

Ditt Ord, o Gud, er sverd og flamme.

Det trenger gjennom marg og bein.

Det vet å knuse, vet å ramme,

er hjertet enn så hardt som stein.

La alle føle rett dets makt,

at synden er det underlagt!

Ditt Ord, o Gud, er Østens stjerne,

som fører oss til Kristus inn.

De vise følger den så gjerne

og gledes ved dens klare skinn.

Å, la oss alle lyses frem

ved den til gledens rette hjem!

Carl Bernhard Garve, 1825

Sb 590