Nytt fra Bibelskolen – 2007

Skoleåret er godt i gang. Det har vært en god høst så langt, med en fin elevflokk. Vi ble til slutt åtte elever på heltid, og i tillegg noen på deltid. I skrivende stund sitter det tolv stykker i klasserommet, noe som er vanlig på tirsdagene.

Den andre helgen i september var hele flokken på tur til Rogaland. En slik tur knytter elever og personale sammen på en grei måte. Og det ble en fin helg, med møter på Fossdal, Gyland og Skjæveland. Lørdagen var avsatt til en tur opp på Prekestolen, og til tross for tåke og regn, ble det en flott opplevelse. Hjemturen gikk via Sirdal og Suleskaret, hvor vi både fikk oppleve sauesanking og fjellet i høstfarger.

I personalflokken har det blitt noen endringer siden siste år. Hans-Henrik Brix har sluttet som lærer. Vi vil si ham en hjertelig takk for tiden på Fossnes! Martin Fjære har tatt på seg å undervise noe ved siden av vaktmesteroppgavene og Konrad Fjell er engasjert som timelærer i kirkehistorie.

Vi vil minne om bibelkurset i november. Det har vært et høydepunkt de siste årene, hvor vi har merket at Guds Ånd på en spesiell måte har talt til hjertene. Denne gangen får vi besøk av Göran Holmgren fra ELS i Västerbotten og Gunnar Nilsson fra Nybro, i tillegg til skolens egne lærere. Alle som har anledning til å delta er hjertelig velkomne! Vi begynner allerede på mandag, men det er også mulig å komme senere hvis en ikke kan være hele uka.

Sist, men ikke minst, vil vi fortsatt be om forbønn for skolen, for elever og personale, for møter og undervisning, at Guds Ånd kunne være i blant oss og dra oss alle inn til Jesus, i kjennskap, kjærlighet og tro.

Per Bergene Holm