Jesus skal fullføre sin gjerning

Jesus skal fullføre sin gjerning

Av Hans Erik Nissen

«…han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag» (Fil 1:6).

Hvordan kunne Paulus være så sikker? I menigheten i Filippi var det så store innbyrdes spenninger at han med sterke ord måtte oppfordre til enighet. Var ikke denne menigheten et levende vitnesbyrd om at Satan ikke vil la oss være i fred? Har vi ikke sett flere som begynte så godt, men som bare holdt ut en kort tid?

Hvordan kan Paulus ha en slik tillit? Han tror stort om Gud. Han som begynte, han vil også fullføre. Nettopp i Filipperbrevet oppfordrer han oss til å være sine etterfølgere. Hvis Gud ikke hadde vært den oppsøkende hyrde som holder oss fast hos seg, hvor mange av oss var da blitt bevart til i dag? Fordi han selv har makt til å bevare den skatten som han har betrodd deg, er du fortsatt et Guds barn.

Han begynte med deg i nåde, og han vil fortsette i nåde. Han frelste deg som den hjelpeløse. Og han regner aldri med at du blir noe annet og mer enn et hjelpeløst barn som er helt avhengig av ham. Et barn må man ta seg av. Det vet Gud bedre enn noen. Han vil fullføre sin gjerning. Han vil gjøre det helt inntil Jesu Kristi dag!