Misjon – de brennende hjerters sak

Misjon – de brennende hjerters sak

Av Dag Rune Lid

Det var professor Carl Fredrik Wisløff som formulerte seg slik. Misjon er Guds frelsesplan for å berge en fortapt verden. De sjeler Herren har fått vekke opp og satt i brann ved evangeliet, legger han denne hjertesak inn over.

For en del år siden kom jeg en gang inn i en evangelisk kirke nord i England. På oppslagstavlen var det et lite bilde av et ansikt med nød og angst i blikket. Under bildet var det sitert fra Jer 8:20: «Sommeren er forbi, høsten er til ende, men vi er ikke frelst.»

Bildet og bibelteksten grep mitt hjerte. Når sommeren er forbi, og høsten er til ende i Guds rike, da er det slutt på innhøstningstiden. Det menneske som da ikke er frelst – det er fortapt i møte med en hellig Gud, som ikke tåler synd. Da vil angsten gripe hjertet, men da er det for sent.

Disse mennesker vil få høre fra ham som skal dømme levende og døde: «For sent, for sent å banke på. For sent, for sent forsoning få.» Da er det ingen mulighet for å angre, da er alle broer brent – da er mennesket evig fortapt.

Men nå mens det ennå er nådetid, har de brennende hjerter fått et herlig budskap å bringe. Mens sommerens kveldssol går i hav, og den siste innhøstning skjer i Guds rike, skal de brennende hjerter få rope ut: Det er ennå mulig å bli frelst! Det er ennå håp for syndere! Jesu blod er fortsatt en rensende kilde mot all synd! De som «vasker sine kjortler» i Lammets blod, kan ennå bli frelst! I dag om du hører Herrens røst – vend da om mens det ennå er nådetid!