Når blodet da virket

Når blodet da virket

så kraftig hos Gud,

at han lot seg evig forsone.

Og derfor alene

vil ta deg til brud,

og gi deg den himmelske krone,

så la du deg dermed og nøye!

Ja, blodet som rant,

det har runnet for deg,

og Gud den forløsning antager.

Den gjelder for alle,

for deg som for meg,

skjønt tusene synder oss plager.

Dets verd er dog evig det samme.

C. O. Rosenius