Rød tråd i undervisningen

Martin Brix kommer fra Egersund og var usikker på hva han skulle finne på sist høst. – Det var flere alternativer mot videre studier eller militæret, men det var noe som sa meg at å gå videre uten å ta et år på bibelskole, ville bli fattig, sier han.

– Jeg visste at på Fossnes ble hovedvekten lagt på bibelundervisning. Det viktigste ved å gå på bibelskole, er å få lytte til Guds Ord. Gjennom undervisningen har jeg fått erfare at Guds Ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd, sier Martin.

Han har ofte undret seg over hvordan man kan se den røde tråden gjennom all undervisningen. – Den peker på Kristus og hans gjerning for oss og i oss, ut fra Guds Ord. På den annen side har jeg utallige ganger opplevd at det har blitt tatt opp samme sak i to forskjellige timer, med to forskjellige lærere, og med ulike innfallsvinkler. Det viser at lærerne og fagene utfyller hverandre på en tydelig og god måte.

– Utenom timene er det satt av en tid til å studere på egen hånd, og det er en stor hjelp til å repetere det som er gjennomgått i timene. Så har vi kjøkkentjeneste, og vi har også god tid til å dra på turer sammen. I tillegg blir det en del trening, så jeg har ingen problemer med å få tiden til å gå, avslutter Martin Brix.

Guds ord, det er vårt arvegods.

Det våre barns skal være.

Gud gi oss i vår grav den ros,

vi holdt det høyt i ære!

Det er vår hjelp i nød,

vår trøst i liv og død:

O Gud, hvordan det går,

la dog mens verden står,

det i vår ætt nedarves!

N. F. Grundtvig (Sb. nr. 592)

Den som akter på ordet, skal finne lykke. Og den som setter sin lit til Herren, er salig.» Ord 16:20

Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» Salme 119:105