«Mitt legeme som er for dere»

«Mitt legeme som er for dere»
Av Martin Fjære

Når vi leser innstiftelsesordene til nattverden, slik vi finner dem i 1Kor 11:13-26, må vi legge merke til hva Jesus sier. Samtidig som han bryter brødet og deler det ut til sine disipler, forklarer han: «Dette er mitt legeme, som er for dere». Og når kalken skal sendes rundt, lyder Jesu ord: «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utgytes for dere», Luk 22:20. Å, om vi kunne stanse opp og se litt inn i hvilken uendelig rikdom og gledeskilde som ligger gjemt i disse ordene: «…mitt legeme som er for dere» – «…mitt blod som utgytes for dere».

Det er noe Jesus ønsker å gi. Noe han både i ord og i synlig handling vil dele ut. Ikke bare til disiplene den kvelden, men også til deg som leser dette. Både over sitt liv og over sin korsdød, setter Jesus de salige ordene: «for dere». For disiplene, og for deg!

Når Jesu barndom og ungdom kort beskrives i Luk 2:51-52, står det at han var lydig ovenfor sine foreldre, og at han «gikk fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker». Tenk alltid lydig, og alltid i velvilje hos Gud, for deg!

Ved Jordan lyder en bekreftelse ifra himmelen om at Gud bedømmer Jesu liv på samme måte: «Du er min Sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag». Tenk, han er velbehagelig for Gud! Nå vil Jesus si til den enkelte: Dette liv er for deg! Dette legeme som bare har gjort godt, som ikke har tenkt en syndig tanke, og som hver stund da han vandret her på jord hadde sin lyst i Guds vilje, det er for deg, og det gir jeg til deg. «Dette er mitt legeme, som er for dere».

Ja, men hva med mitt liv da? spør du kanskje. Mitt liv som er så fullt av syndig lyst og av forsmedelige fall i synd? Den hellige Gud i himmelen, han som ser alt, han kjenner jo så godt til all min elendighet. Må han ikke for sin rettferdighets skyld dømme og straffe meg?

Hvis det er lovens pakt som gjelder mellom deg og Gud, må han handle med deg etter hva du fortjener. Da står du selv ansvarlig for ditt skrøpelige liv. Slik er det med hver den som ikke har kommet til tro på Jesus.

Men Jesus talte jo om «den nye pakt i mitt blod». Denne nye pakt er at Jesus påtok seg ansvaret for alle mennesker, innfor Gud. Det salige er at da tok han også ansvar for deres synder, og den straff de fortjente. Denne nye pakt, er en pakt mellom Faderen og Sønnen, der Sønnen tilregnes all synd, og Faderen dømmer og straffer synden.

Det var derfor det reistes et kors på Golgata. Det var av samme grunn at hans blod rant langfredag. Hans blod vitnet om at han oppfylte de forpliktelser han hadde tatt på seg. Ser du da noe inn i hva ordene «mitt blod som utgytes for dere» betyr for deg?

Når Jesus både i sitt ord og på synlig måte i nattverden, gir deg sitt blod, da rekker han deg selve paktstegnet. Da rekker han deg beviset på at han har påtatt seg alle dine forpliktelser for den Hellige Gud, tegnet på at han tok ansvaret for deg og dine synder og smakte døden i ditt sted. Og Jesus vil ikke at du skal være i tvil om at denne nye pakt er en pakt også for deg. Han sier jo: «som utgytes for dere».

Takk Jesus, at du har tatt ansvaret også for meg, enda det i sannhet var et tungt ansvar! Takk for at du også rekker meg ditt fullkomne liv og ditt blod som renser fra all synd, amen!