Den fattige Lasarus

Den fattige Lasarus
Av Lars Fossdal

Jesus forteller i Luk 16 om en fattig mann som het Lasarus. Han var full av sår og lå ved en rik manns port. Hans lengsel var å spise restene som falt fra dennes bord. Bare hundene viste ham barmhjertighet ved å slikke hans sår.

Lasarus betyr «Herren har hjulpet». Men ingen kunne se at Herren hadde hjulpet ham. Tvert i mot så det ut som Gud hadde sviktet der han lå som en syk og fattig tigger. Men Herren hadde ikke glemt ham. Da hans tid her på jord var omme, kom englene og hentet ham til den evige hvile. Nå skulle han i evighet trøstes.

Jesus har her tegnet for oss et bilde av en sann kristen. Han lærer oss at en kristen er full av sår (synd) mens han er her i verden. Han har sår som ikke gror. Det føles som om synden tar all kraft fra ham og gjør ham fattig og ussel. Da fristes han til å oppgi sin tro.

Lasarus hadde én lengsel: å få spise av det som falt fra den rike mannens bord. De rike spiser ikke hva som helst. Heller ikke de som i seg selv er åndelig rike. De forkaster evangeliet, slik Jesus ble forkastet og foraktet.

Men Lasarus hadde sin eneste trøst i ordet om forløseren, og dette ordet var hans åndelige mat. Ved dette levde han. Og ved dette Ord hadde han fred med Gud. Gud hadde hjulpet Lasarus. I Kristus var han kledd i Guds rettferdighet. Ved Jesu sår hadde han legedom for sine synder og sin fattidom. (Jes 53:5) Derfor var Lasarus salig.

Han var ikke salig fordi han var fattig eller full av sår. Lasarus sin salighet besto i at Herren var hans hjelp.

Han hadde ikke sitt gode i det som er her i verden. Nei, han fikk det onde her i tiden. Han hadde trange kår. Men han hadde Kristus, og dermed var himmelen hans. Det var der han hørte til.

Når hans dødsdag kom, ble hans stilling totalt omsnudd. Nå var det han som var «den rike mannen», kledd i den beste kledningen (Jesu rettferdighet), og omgitt av Guds herlighet. Heretter skulle han alltid trøstes – for Jesu skyld.

Er du ved Guds ord blitt som Lasarus? En som er full av sår som ikke gror. En som Gud har fått hjulpet til fred ved Kristus?

Da kjenner Herren også deg ved navn, og du skal bli hentet av engler til Abrahams skjød når din tid er omme. Å være i Abrahams skjød vil si å være et Abrahams barn, det er jo barna som har rett til den plassen. Da er din strid med ett forbi, og du skal trøstes i all evighet.

Salig er den hvis hjelp er Jakobs Gud. (Sal 146:5)