Nytt fra Bibelskolen – 2006

Fra og med januar 2006 har Sigbjørn Agnalt gått inn som ny lærer på Bibelskolen på Fossnes, i 50% stilling. Han overtar etter Ingar Gangås. Ingar vil fortsatt fungere som vikar på skolen ved behov, men det ble vanskelig å kombinere redaktøransvar, sekretærarbeid og forkynnertjeneste med fast stilling som lærer ved skolen.

Samtidig har André Heian kommet inn som andre vaktmester ved siden av Martin Fjære, også han i 50% stilling. Det har i flere år vært en underdekning på den praktisk-administrative siden ved skolen, og ansettelsen av André vil bidra til å avhjelpe dette (se «Nytt om navn»).

Vi vil be misjonsfolket om å ta med Sigbjørn og André, og også de øvrige ansatte i misjonen og på bibelskolen, i sine forbønner. For «dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves».

Noen vil nok mene at det er mer enn dristig å ansette to nye personer i en tid hvor statsstøtten til de små bibelskolene reduseres kraftig. Men bibelskolestyret og landsstyret hadde tro for å gjøre det som de anså riktig i forhold til de behov som finnes, samtidig som det var villige personer til å gå inn i oppgavene. Og styrene har også det håp til Gud, at han er mektig til å sørge for oss, slik at også de nødvendige midler til lønn og andre utgifter kommer inn.