Heim til Far

Heim til Far
Av Kristian Fagerli

Fra en tale Kristian Fagerli holdt på ungdomsleiren i Trøndelag sist vinter. Tilrettelagt for skriftlig form av Dag Rune Lid.

«Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart.»

1Pet 4:13

Jesus gikk til himmelen, og dit vil han også ha sin brud. Vi skal få følge i hans fotspor også dit. Sangeren sier: «Kristen sjel, se kronen venter, etter striden her på jord. Kristus kommer og han henter, de som kjemper og som tror. Derfor glad frimodig vær, snart du gylne kronen bær.»

Heimlengsel

Vi trivdes godt i Tanzania, og mange ganger kan jeg lengte tilbake dit. Men heimlengselen til «gamlelandet» her nord, var sterkest i de stundene det var tunge tider i Tanzania.

Zwahili var ikke mitt morsmål. Maisgrøt var ikke min nasjonalrett. Tanzania var ikke mitt fedreland, og jeg lengtet heim til Norge.

Jeg kan si med hånden på hjertet at jeg er glad i livet, og jeg kan fryde meg over mange ting på jord. Men jeg vet, dypt i sjel og sinn, at dette ikke er noe blivende sted. Jeg lengter mange ganger heim til himmelen, og da ber jeg: