Korsfestet og oppreist med Kristus

Korsfestet og oppreist med Kristus
Utdrag fra tale av Fritz Larsen

«Hva skal vi da si? Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli dess større? Langt derifra! Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort*, så vi ikke lenger skal være slaver under synden» (Rom 6:1-6). (*Dansk: miste sin makt.)

I tillegg til at min synd ble sonet ved Jesu død, ble mitt gamle menneske korsfestet med Kristus. Dermed er en gang for alle sagt at du skal ikke korsfeste ditt gamle menneske! Det er korsfestet! Du får absolutt ingen ting å gjøre med det, men du kommer ut for et veldig, veldig stort verk: Hver stund i ditt liv å regne med at det er korsfestet, og tro at det er slik!

Alt det som rører seg i det gamle mennesket er som naglet til korset og ikke tillatt mer. Du kan si: «Jeg tar det ikke så nøye med det.» Det får bli ditt ansvar. Men sannheten er at Herren tar det veldig nøye med det som er korsfestet. Han sier at det som er korsfestet, det er korsfestet; og det er korsfestet i ditt liv! Det er ditt gamle menneske som er korsfestet, og det må du erkjenne i tro. Og la ditt liv være avhengig av det.

Helliggjørelsen er en evangeliets gave til deg, og den foregår ikke ved ditt skal, men ved det som du eier i Kristus Jesus.

«Men det skal være langt fra meg å rose meg, uten av vår Herre Jesu Kristi kors! For ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden» (Gal 6:14).

All helliggjørelse består i at Jesu Kristi liv åpenbares i vårt dødelige kjød. Det består ikke i at du blir from, men at Jesu Kristi liv blir synlig i deg. Og det blir det ved at du ved troen tar imot det som er skjedd på korset. Alt det han har vunnet for oss gjennom korset og oppstandelsen fra de døde, kommer til å prege ditt liv. Det får da plass hos deg.

«Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg.»