En kristens dagsorden

En kristens dagsorden

Av Carl Olof Rosenius

1. Hver dag leve i inderlig samfunn med sin Gud.
2. Ikke tro som det faller seg, bygd på følelser eller verdighet, men bygd på Guds Ord.
3. Ordet sier:
Kristus har tatt på seg å føre vår sak overfor Gud.
Vi får ta oss av noen småsaker her nede.
Kristus er for Guds åsyn for vår skyld, den rettferdige for urettferdige.
Vi skal her nede elske hverandre og gjøre det kjærligheten pålegger oss.
4. Glem ikke denne forskjellen i det tredje punktet.
5. Glem aldri i de lykkelige stundene å frykte vår gode og omsorgsfulle Gud, og i de tunge stundene regne med det rensende blodet og Guds nærvær!
6. La oss daglig bære våre bønneemner fram for vår Gud!
7. La oss forberede oss på lidelse, ydmykelser, tålmodighet! – Våke og be!
8. Daglig lese Guds Ord!

Hovedsaken, som først og fremst trøster meg, er at Kristus er den gode hyrde, som tar seg av, føder og bærer sine får og lam, og gir hver enkelt den mat de trenger.

Elskede brødre og søstre! Jeg overgir dere til Gud og hans nådes Ord, som er mektig til å bevare dere til evig liv, og en dag lar oss møtes med fryd, for så aldri mer å skilles.