For alltid gjort dem fullkomne…

For alltid gjort dem fullkomne…
Av J. W. Forstmann (1906-59)

For med et offer har han for alltid gjort dem fullkomne. Heb 10:14

Det er dette ene offer som gjør oss rettferdige og salige både her og i evigheten, intet annet. Dere er kommet til – «det rensende blod». (Heb 12:24) Det største avskum, den kristne menederen som for lengst har brutt sin pakt, og i hele sin levetid har vært Satans og syndens trell; i det øyeblikk han tror evangeliet, og i hjertets visshet kan anvende det på seg selv og si: Frelseren har elsket meg, og for meg ugudelige er han død på korset, fra det øyeblikk er han en evangelisk kristen, like så hellig og salig som en annen som etter sin benådning, i femti år eller mer har tjent Frelseren i hans rike. Fra den stund er han et godt tre, og får han ennå en tid leve i Guds rike her i verden, så er det overflødig å spørre om han også lever hellig. Det er som å spørre et godt tre om det bærer god frukt. Det kommer av seg selv. Det bærer ikke god frukt for å bli et godt tre, for det er det allerede. Slik er det også med den tro-ende. Han lever hellig, ikke for å bli salig, men det påviser at han er salig. Med munnen kaller han Frelseren for sin Herre, og legger med det for dagen at han ikke erkjenner noen annen som herre over seg selv. Han kaller Frelseren sin Gud fordi han i tid og evighet ikke venter sin salighet av noen annen gud enn av Ham. Det eneste særkjenne som skiller den kristne fra alle andre mennesker i verden, er troen på en korsfestet Gud. Kristi blod og rettferdighet er det sjibbolet (Dom 12:6), det kjennemer-ke der man kan se om kristennavnet med rette hører oss til. Hans blod betegner vår dør. Dette kan ingen vis, ingen lærd, ja intet menneske gjøre etter. Vel kan en hykler si det etter, fordi det er vanlig talemåte, men han kan ikke vise det gjennom sine gjer-ninger. Det kan bare mottas av nåde og barmhjertighet. Så snart denne nåde er skjenket et menneske, er han å ligne med et godt tre som bærer god frukt. (Matt 7:17-18) Et godt tre kan ikke bære ond frukt, det er Herrens ord i denne sak.