Se, vi går opp til Jerusalem…

Se, vi går opp til Jerusalem…
Jon Espeland

Se, vi går opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal … bli hånet og hudstrøket og korsfestet. Og på den tredje dag skal han oppstå.

Matt 20:18-19

Hvor vidunderlig er vel ikke dette vi går opp til Jerusalem! Jesus samtaler med sine disipler. Han sier ikke jeg går opp, men vi!
Dette vi innebærer hele evangeliet! Jesus går sammen med sine venner som har forlatt alt og fulgt ham. De har tatt en alvorlig beslutning, båret store offer og mye forakt, og er ytre sett gode og aktverdige mennesker.
Men det skjuler seg mye synd i disse fromme menn. Det skal snart vise seg i praksis. En av dem skal forråde sin Mester, en annen skal fornekte ham, tre av dem skal sovne midt i bønnekampen, en skal gripe til sverd og alle sammen skal svikte Jesus, tenke på sin egen sikkerhet, seg selv først…
Jo, her er det mye synd. Men det er nettopp derfor Jesus går sammen med dem opp til Jerusalem. All denne synd som herjer i disiplene, er lagt på deres Mester. Han er på vei for å gjøre opp for sine venner.
Jesus trengte ikke gå opp til Jerusalem for sin egen skyld. Han gjorde det for sine venners skyld! Og han gjorde det frivillig, av guddommelig nåde, kjærlig-het og miskunnhet!
Også du er innlemmet i dette vi. Det var dine synder Jesus bar til Golgata.

Se vi går opp til Jerusalem…