Misunnelse

Misunnelse
Karl Notøy

Misunnelse er en av de største krefter som finnes på vår syndige Jord. Misunnelse er som regel resultat av egoisme og selvhevdelse. Det var på grunn av misunnelse at fariseerne overgav Jesus til Pilatus.
Også langt inn i de kristne rekker finner vi misunnelse. Misunnelse kan være en kilde til baktalelse. Er det noe som ødelegger i de helliges samfunn er det misunnelse.
Bibelen sier at kjærligheten misunner ikke. Nei det skulle være en glede for oss at det går godt for en broder eller søster, at de har fremgang. Det være seg materielt og i sær åndelig. Den som ligger under for misunnelse, har det vondt, og trenger vår forbønn og omsorg.

La oss se på våre evner og talenter som en gave fra Gud. De har vi fått for å forvalte, ikke for å sole oss i dem. Bruker vi de evner vi har fått, skal vi slippe å svare for det vi ikke har.
Bibelen sier at vi skal tjene hverandre med de nådegaver vi har fått. Vi skal hjelpe hverandre på vegen mot himmelen, ikke misunne hverandre. Vi har det materielt godt, og ingen lider nød, derfor har vi ingen grunn til å misunne hverandre. La oss bruke våre krefter på å vinne andre for himmelen, og ikke gjøre som disiplene og trette om hvem som er størst. «Den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener,» sier Jesus.