Nytt fra Bibelskolen på Fossnes – 2004

Med takk til Gud har vi tatt fatt på enda et semester på bibelskolen. Det er stort å få samles hver dag over en åpen Bibel og øse av de veldige skatter som er åpenbart der. Åtte av ti av høstens elever fortsetter på vårkurset, til tross for at bare tre hadde søkt helårskurs fra starten av. Vi får tro at det er tegn på trivsel. Ja, en niende av høstens elever er fortsatt med oss en dag i uka. I tillegg har vi fått en ny elev fra Sverige og vi har også fått løfte på en elev til, men sykdom har utsatt ankomsten et par uker. Så det ser ut til at vi skal bli ti elever dette semesteret også. Det gleder vi oss over.

Det ser ut til å bli en begivenhetsrik vår for elevene. Vi har allerede hatt besøk av Erez Uriely og Rachel Suissa fra Norsk Israelssenter
(NIS). De hadde seminar lørdag

17. januar og kom med mye nyttig faktainformasjon om antisemittisme i Norge og om ulike minoritetsgruppers situasjon under arabisk og muslimsk herredømme i Midt-Østen. Det var interessant.

6-8. februar blir det bibelhelg med Immanuel Fuglsang (Danmark) og Sigbjørn Agnalt. Da er alle som har anledning velkommen til Fossnes. Vi vil starte med møte fredag kl 1900. Lørdag blir det møter kl 1100, 1500, 1800 og 2000. Søndag avslutningsmøte kl 1100. Overnatting og måltider kan bestilles ved å henvende seg til bibelskolen (33 36 17 70) eller til rektor Per Bergene Holm (99 50 90 60).

Utover våren blir det enda et seminar, etter planen 13. mars, og en bibelhelg 23-25. april med Guttorm Raen og Ingar Gangås. I tillegg til dette skal elevene på tur til Hurdal, Valberga (Sverige) og en avslutningstur til Danmark.

På personalsiden har det blitt noe forandring. Anne Helén Mangelrød sluttet til nyttår som husmor. Vi vil si henne en stor takk for innsatsen hun har lagt ned på skolen!

Greta Øgreid Skjelbred tar over som førstehusmor, mens Elisabeth Stålerød går inn ved siden av. Vi vil også benytte anledningen til ønske henne velkommen i staben.

Regnskapet for 2003 er på det nærmeste ferdig og til tross for et mindre kontantunderskudd er vi mer enn tilfreds, for resultatet ble betydelig bedre enn budsjettert. Men det er likevel ikke den økonomiske bunnlinjen skolen står og faller med, men den åndelige.

Derfor vil vi også denne gangen be om forbønn for alle oss som arbeider ved skolen, først og fremst om at den enkelte av oss må få leve godt med Gud og få nåde til å være et Kristi brev i ord og ferd. Be om at det må åpnes en dør for Ordet, i våres alles hjerter, hos elever og personale og alle som bor og er innom på skolen. For der Guds ord får komme inn og gjøre sin gjerning, der blir det i sannhet et veldig resultat – nemlig frelse, liv og salighet. Det er større enn alt annet! Og noe mindre vil vi ikke be om.

 

Per Bergene Holm, rektor

 

 

 

Sist oppdatert: www.nll. no