Kom og kjøp uten betaling!

Kom og kjøp uten betaling!
Av Damián Heredia, Peru

«Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene! Og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk! Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg! Så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg ved de fete retter. Vend øret hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse.

Jes 55:1-3

Det vi her får høre er en invitasjon som overgår all forstand. Du blir invitert til å bli frelst av nåde.

I mars var jeg gjest i et bryllup i Juliaca. De som skulle gifte seg var velstående, og de som ble invitert visste at det ville serveres mye god mat. Derfor hadde de med seg små esker for å ta med seg mat hjem, slik det er vanlig her hos oss i store selskaper. Måtte det også være slik når vi samles om Guds ord, at vi tok med den åndelige maten hjem i våre hjerter!

Den sanne stilling
Det var i en mørk tid i Israel at denne salige invitasjon lød fra Herren gjennom profeten Jesaja. Folket «har forlatt Herren, de har foraktet Israels Hellige, er veket fra ham. (…) Hvert hode er sykt, og hvert hjerte er svakt. Fra fotsåle til hode er ingenting helt. Her er bare sår, skrammer og åpne sår.» (Jes 1:4-6) «Israels vektere er blinde alle sammen, de vet intet. Alle sammen er de stumme hunder, som ikke kan gjø. De ligger og drømmer og liker å sove.» (Jes 56:10) Midt i dette forfall og mørke kom Herren til Israelsfolket med budskapet som vi leste innledningsvis fra kap. 55.

Om noen tørster
Innbydelsen går til «alle dere som tørster». Ja, evangeliets innbydelse gjelder alle. Absolutt alle, – jøder, grekere, halte og blinde – ingen er ekskludert! Evangeliet ekskluderer bare dem som ekskluderer seg selv. Gud satt bare en betingelse: «Dere som er tørste.» Men Guds ord sier også: «Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.» (Matt 5:6)

Fra Gud selv går invitasjonen ut. Du inviteres til å komme til Jesus, han som er kilden med det levende vann: «Om noen tørster, han komme til meg og drikke!» (Joh 7:37) «Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!» (Åp 22:17)

De som er mette av det denne verden har å gi, eller med sitt eget strev og sine egne gjerning, har ingen tørst eller hunger. Vår nød som mennesker er nettopp dette at vi ikke har den åndelige tørst. Vi har en natur som er Guds fiende. Guds Ord sier: «Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud.» (Rom 3:11) Det er det som er menneskets egentlige problem, denne mangel på tørst!

Derfor må Gud få skape denne tørst hos deg og meg, og det er et Guds under når det skjer. Og når Gud gir oss denne tørst, da er han også snar med å gi oss nåden. Han sier: «Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene!»

«Hvorfor komme til vannene?», spør verden. Slik er det når denne tørst ikke er skapt, da er det intet behov, ingen trang, intet hjerte som tørster etter vannet som er et bilde på vår Herre Jesus og hans frelseskilde som renner fra Golgata.

Kom og kjøp
I Det gamle testamente leser vi om hvordan Gud befalte Moses å slå på fjellet, og vannet vellet frem. I Det nye testamente står det om at denne klippen er Kristus.(1 Kor 10:4) Jesus ble slått på korset, og det åpnet opp for nåde og miskunnhet fra Gud til alle tørste. Tenk at vi er mellom de inviterte til å få høre dette budskapet og drikke av denne kilde!

«Kom og kjøp – vin og melk», sier teksten oss. Ofte når noen ber oss om å kjøpe noe, er vi skeptiske, «mon tro hva det koster?» Men i dette tilfelle som Gud selv tilbyr oss, da trenger vi ikke å være skeptiske. Dette er gratis! Tenke – vi kan kjøpe uten penger, og det tilfredsstiller alle våre behov! Gud vil gi oss livets vann – sitt levende ord.

For noen uker siden var jeg på besøk hjemme i landsbyen hvor jeg vokste opp. Der dyrker de druer og lager vin. Jeg traff en av mine sambygdinger, han var stille og forsagt. Men da denne mannen drakk vin, ble han plutselig helt forandret. Uten sammenligning for øvrig, men det er bare evangeliet som kan forandre oss og gi oss livet!

Melk er noe av det beste næringsmiddelet vi kan få. Melken er uterstattelig for barna. Derfor er det også Peter sier at vi som nyfødte barn må «lengte etter den uforfalskede åndelige melk, for at dere ved den kan vokse til frelse – så sant dere har smakt at Herren er god!» (1Pet 2:2-3)

Uten penger, uten betaling
Det er selve evangeliet profeten Jesaja skildrer i teksten vi leste. Jesus gir oss mye mer enn vi kan drømme om. Jesus gjør oss ikke bare rettferdige, men Jesus er vår rettferdighet og vår helliggjørelse.(1 Kor 1:30) Han er mye mer for deg enn du kan fatte!

Hva koster så dette? Det kostet Jesus livet. Derfor koster det ikke noe for deg. Du kan komme uten penger, og uten betaling. Dette er helt uforståelig for det naturlige mennesket. Så store ting, og så skal en få det uten betaling. Sannheten er at denne rikdommen er mye mer verd enn penger. Det er så store rikdommer det her tales om, at du aldri kan gi noe i bytte for det.

Tenk! Alt dette er kjøpt og betalt – ikke med sølv eller gull, men med Jesu dyrebare blod. Alle er velkomne til å få del i dette! Den som får ta imot denne gave blir Jesus evig takknemlig. Og tenk; – det ligger Gud på hjerte å gi oss denne gave. Han formaner oss til å ta imot den. «Vend øret hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse.»

Så kommer vel alle løpende for nære sin sjel gratis ved Jesu føtter? Men nei, profeten taler til en flokk som ikke vil høre, og som vender øre alle andre veier. «Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød og deres fortjeneste for det som ikke kan mette?», spør han.

Vet du hva som er det sanne brødet? Har du fått smaken på himmelbrødet? «Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste.» (Joh 6:35) «Hør på meg! Så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg ved de fete retter.» Du skal ikke bare for spise det gode, men det beste ved Herrens bord.

Kall på ham!
«Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!» (Jes 55:6) Det er tider når Gud er nær, og det er tider når Gud er fjern. Når Jesus rører ved ditt hjerte, må du skynde deg å søke ham. Mange tenker å utsette til en passende anledning, men skal du bli frelst må du søke når Herren kaller! Når han åpne døren, da må du gå inn!

Det er mulig å angre sine synder som Judas gjorde det, – uten å vende seg til Kristus. Den sanne anger, forlater sin egen vei og går til Jesus med synden. Den som ikke kommer til Jesus med sine synder, har en falsk anger.

Det er mange som tenkte å drikke av frelsens kilder, men som ikke nytter anledningen og kjøper av Herren når han er å finne.

I dag får jeg rope ut evangeliet om denne store frelse til deg. I dag er nådens tid, i dag er Gud å finne. I morgen kan det være evig for sent for deg, min venn!

Fritt etter bibeltime på bibelkurs i
Arequipa lørdag 12. april. Over-
satt og bearbeidet ved JE og DRL

Sist oppdatert: www.nll. no