De seriret ved ordet

De seiret ved Ordet
Av evangelist Miguel Curse, Peru

De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.

Åp 12:11

Da Berlinmuren falt i 1990 antok mange i vesten at de kristnes kamp mot undertrykkende regimer var et tilbakelagt stadium. Men stadige rapporter fra Kina, Afrika og andre steder avslører en helt annen virkelighet. Mange steder på jorden blir de kristne fortsatt forfulgt, fengslet og drept for sin tro. Når de kristne ser sine eiendeler bli stjålet og brent og sine venner og familiemedlemmer bli drept, kan de bli fristet til å tro at alt er tapt.

Visst kan vår jordiske eiendom bli fullstendig ødelagt og vår familie og våre venner bli myrdet, men i motsetning til de jordiske riker, som oppstår og faller ved sverdet, så går Guds rike stadig fram ved Guds levende ord. Vi ser det helt fra apostlenes tid. De kristne ble drept og forfulgt, men «Guds ord hadde framgang». (Apg 6:7) «Men Guds ord hadde framgang og bredte seg stadig videre ut.» (Apg 12:24) «Slik hadde Herrens ord stor framgang og fikk makt.» (Apg 19:20)

Mist aldri motet!
Hvis du er blant dem som lever i et land uten religiøs forfølgelse, så glem ikke å be daglig for dem som lider for sin tro. «Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» (Heb 13:3).

Hvis du og din familie lever i et land der de kristne blir forfulgt og tilsidesatt, så fatt mot ved denne beretning om det som en gang hendte med de morderiske vikingene.

Gjennom århundreder invaderte og plyndret vikingene land etter land, de røvet folks eiendeler og drepte mange kristne. Men disse undertrykkere ble etter hvert selv overvunnet og forandret ved kraften av Det levende ord og den Ånd som kan forandre liv. Da vikingprinsen Harald i år 826 var på besøk hos en konge i Frankrike, fikk han høre Guds ord, det som snur opp ned på et liv, det gode budskap om frelse ved Jesu Kristi kors. Etter å ha blitt døpt, reiste han hjem for å bli konge i Danmark, og hadde med seg en misjonær ved navn Ansgar. Gjennom Ansgars forkynnelse og undervisning i Guds ord, ble vikingene omvendt fra sine voldelige og hedenske veier. På dette vis besvarte Gud de mange kristnes bønner om å bli fridd fra vikingene. Han ødela ikke vikingene med sverdet, men han vant dem fra djevelens herredømme ved Ordet.

I Kristus eier vi alltid Guds rike
Det betyr ingenting hvem som måtte sette seg opp imot deg eller forfølge deg. Fatt mot ved å se hvordan Gud, ved sitt frigjørende og levende ord, alltid har vernet om sitt folk. Likesom Ordet om korset og oppstandelsen forandret folkelivet for generasjoner siden, slik har hans levende ord enda kraft til å overvinne det onde. Et sverd kan kløyve en manns hjerte, men det aldri forandre hans sjel! Bare Guds ord kan gjøre denne forandring og omskape korsets fiender. «Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike.» (Kol 1:13)

Be for dem som lider under vold og forfølgelse! Gi din støtte til forkynnelsen og undervisningen av livets frigjørende og nyskapende ord. Når vi, ved Guds Ånd, blir overbevist om at «verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre» (Rom 8:39), kan vi si som Luther og synge: «Og tar de enn vårt liv, Gods, ære, barn og viv, La fare hen, la gå! Mer kan de ikke få. Guds rike vi beholder.»

Fra spansk ved JE

Sist oppdatert: www.nll. no