Grepet av Kristus

Grepet av Kristus
Av Olaf Klavenæs

Jeg vil stå opp og gå omkring i byen, på gatene og på torgene. Jeg vil lete etter ham som min sjel elsker. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke.

Vekterne, som går omkring i byen, møtte meg. Har dere sett ham som min sjel elsker?

Ikke før var jeg gått fra dem, så fant jeg ham som min sjel elsker. Jeg grep fatt i ham, og jeg slipper ham ikke før jeg har ført ham til min mors hus, til hennes kammer som har født meg.

Høys 3:2-4

Her er det bruden som taler. Vekterne kunne ikke hjelpe bruden.

Her er et stort alvor: Den som ikke selv har gått veien, kan ikke veilede andre!

Bruden måtte bort fra all menneskelig hjelp! Det sier oss at når det gjelder vår salighetssak, så må vi til Ordet, ja vi må bli alene med Gud!

I 1M 32 leser vi om patriarken Jakob da han ble alene med Gud. Det står slik: «Jakob ble så alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham helt til morgenen grydde. Da mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hans hofteskål, og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Og han sa: Slipp meg, for morgenen gryr! Men Jakob sa: Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Da sa han til ham: Hva er ditt navn? Han svarte: Jakob. Han sa: Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel*, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.» (1M 32:24-28)

Israel betyr «den som kjemper med Gud». Jakob grep fatt i Gud og ble velsignet. Det er stort når en synder får gripe Gud i Ordet.

Apostelen Paulus sier det slik i Fil 3:12: «… fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.» Dette er det nye livets hemmelighet; – å gripe Kristus og bli grepet av ham!

Jakob kjempet med Gud og vant. I Matt 15 møter vi en kvinne som kjemper samme kamp. Jesus stiller seg avvisende til henne, og disiplene sier: «Vis henne bort, for hun går og roper etter oss!» (Matt 15:23) Men denne kvinnen binder Jesus i hans ord, hun sammenligner seg med en hund og viser til hundens rett når hun sier: «Men hun sa: Det er sant, Herre! Men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.»

Og Jesus svarer henne: «Kvinne, din tro er stor! Det skal skje deg som du vil. Og hennes datter ble helbredet fra samme stund.» Det var det hun hadde bedt om, og det var det hun fikk! Hun vant kampen, hun utkjempet en kamp på Ordets grunn med Jesus.

Den samme kamp er beskrevet i vers 6 i den kjente salmen Jesus din søte forening å smake (sb 522):

Nådigste Jesus, nu vil jeg meg binde Ved dine løfter, din trofaste pakt: Hver den som beder og leter, skal finne! Så har de sanndrue lepper jo sagt. Jeg vil med kvinnen fra Kanaans egne Rope i lengsel og aldri bli still Før du på bønnen til slutning må tegne: Amen, ja amen, deg skje som du vil!

Kvinnen fra Kanaan fikk sitt ønske oppfylt. Det skal lære oss å gå samme veien som henne; – å binde Gud i hans ord! Han vil la seg finne der1 ja, i Ordet – Bibelens ord – er Gud å finne!

Job var en prøvet mann. Han bekjenner i Job 19:25: «Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever.» Dette visste Job, men likevel sier han i kap 23:3 «Bare jeg visste å finne ham og kunne komme fram til hans trone!»

Vi ser at Job kjente Herren, men likevel ser vi at Herren skjulte seg for Job.

Gud skjuler seg ofte for sine barn. Det gjør han for at vi skal lære hvor avhengige vi er av ham. Men han lar seg finne, – dog bare et eneste sted: Du finner ham i hans ord!

Bibelen gir lærdom, håp, tålmodighet og trøst. Hør bare hva Bibelen selv sier i Rom 15:4: «Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som Skriftene gir.»

Du, Skriften gir trøst til alle som setter sitt håp til den! Har du satt ditt håp til Jesus, skal du aldri bli skuffet. Han har aldri avvist noen som har kommet til ham i sin nød!

I Salomos høysang leser vi også hvordan og hvorhen brudgommen fører sin brud: «Kongen har ført meg inn i sine kamre.» (1:4) «Han har ført meg til vinhuset…» (2:4)

Det er mange kamre i Bibelen, ja det er 66 bøker som bruden blir ført inn i. Bibelen er det rette vinhus, ja i sannhet, der finner du vin som gleder hjertet!

«Herren, hærskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin – med fete, margfulle retter og med klaret, gammel vin.» (Jes 25:6)

Du, denne vin gleder hjertet! Det er noe annet enn verdens glede, ja det er sant som David sier: «Du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har overflod av korn og most.» (Salme 4:8)

I det siste verset av vår tekst, sier bruden at hun er født i et kammer. Det er evangeliet som er brudens mor. Ved det er hun født på ny!

I Gal 4:26 sier Skriften det slik: «Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår mor.»

Jesus sier noe underlig når hans mor og hans brødre søkte å få ham i tale i Matt 12:47ff: «Og en sa til ham: Se, din mor og dine brødre står utenfor og vil få deg i tale! Men han svarte den som sa det til ham: Hvem er min mor, og hvem er mine brødre? Og han rakte hånden ut mot sine disipler og sa: Se, det er min mor og mine brødre! For den som gjør min himmelske Fars vilje, han er min bror og søster og mor.»

Du der er dype og underfulle ting i Skriften, ting som vi vanskelig kan forstå. Men en ting forstår vi; – det er et underlig og nært hjerteforhold mellom den troende og ham de tror på, mellom den kristne og Kristus!

Og så lenge vi leser vår Bibel, har vi noe å lære. Vi blir aldri utlært. Og vi kan aldri slutte å undre oss over denne veldige kjærlighet fra vår frelser og brudgom.

Måtte ingen av oss komme bort fra den hellige undring over Bibelens budskap!

Når jeg i Skriften ser de mange under Som Gud har gjort fra første Adams tid, Og ser hvor trofast Herren alle stunder har ført sitt folk igjennom livets strid; Da bryter lovsang i fra sjelen ut: O store Gud, o store Gud!

(sb 116, v.3)

«Gud være takk for sin usigelige gave!» (2Kor 9:15) Gaven til deg og meg er Jesus. Gaven er den Guds hemmelighet som åpenbares i Jesus.

I Kol 2:2-3 leser vi «om Guds hemmelighet, som er Kristus. I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede.»

Det er denne hemmelighet som er hjertets trøst for en Kristen. Det er denne hemmelighet som er en kristens hjerteskatt.

Det er denne hemmelighet som knytter de hellige sammen i alle land til alle tider. Det er Han som er brudgommen, – og vi er hans brud!

Det er for godt til å være sant, – men det er sant! Ja, det er selve sannheten om den som lever med Jesus!