Hvor er billetten?

Hvor er billetten?
Av Tore Mangelrød.

Jeg var på prekenferd til Tysvær og satt på Haukeli-ekspressen. Det var godt å være på bussen. Ute var det snøvær og vind. Underveis skiftet vi sjåfør. Da den nye sjåføren kom inn i bussen, bekjentgjorde han en billettkontroll. Det skapte liv i bussen. Noen satt godt tilbake i stolen, noen ville kanskje sove. Nå ble det leting i vesker og lommebøker.

Ei dame som satt foran meg, fant ikke billetten! «Jeg festet meg ikke ved billetten,» sa hun, «tenkte ikke mer på den, jeg vet ikke hvor den er.» Vesken ble gjennomgått flere ganger.

«Hvordan ser billetten ut?» spurte hun en medpassasjer. Denne holdt den lille gule billetten opp så hun fikk se.

Men dama fant ikke billetten sin. Sjåføren kom til henne. Hun fortalte sannheten, han gikk bakover i bussen – han spurte ikke damen mer om billetten.

Du og jeg er i en «ekspressbuss». Livet går så fort. Vi er på vei enten til Himmelen eller helvete.

Det hender jeg blir trøtt i bussen og sovner, det er så behagelige seter. Du har vel ikke sovna!

Så kommer sjåføren: «Jeg vil foreta en billettkontroll!» Vi trenger vekkelse i våre liv!

Ligner du denne dama! Hun hadde glemt hvordan billetten så ut. Hun var opptatt av alt annet.

Er denne nød i våre hjerter og på våre møter: Hvor er billetten? Hvordan ser billetten ut?

Denne medpassasjeren holdt sin billett høyt og tydelig opp, så alle vi rundt fikk se. Det er ditt og mitt kall; – se på ham som ble opphøyet på korset – min Herlige Frelser, Forsoner og venn!

Denne «fribillett» som kostet Jesus alt, skal du og jeg få lov å se på. Den er i Ordet: Så har Gud elsket Tore, ja deg og hele verden, at han gav sin sønn. (Joh 3.16)

Billetten gir frelsesvisshet: Den som har Sønnen, har livet. (1joh 5:12)

Bussjåføren kunne ha kastet dama ut. Den Hellige Gud kaster den ut i den evige ild som ikke har billetten.

I Egyptens land, når påskelammet var slaktet, holdt Herren dom. I de hus hvor Påskelammets uskyldige, rene blod var strøket på dørstolpene, lød et underlig budskap: «Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere…» (2M 12:13)

Det var et under når dødsengelen gikk forbi. Har du sett at det er Guds under når Herren går deg forbi?

Det var all grunn til å rette deg det dødelige slag! Slagets kraft er Guds Hellige lov med sin torden over syndefallet, over mine mange og daglige fall. Jeg ville blitt evig knust!

Nå har Gud gitt oss Ordet sitt i Jes 53:5: Det behaget Herren å knuse Jesus. Det behaget Herren å straffe min synd!

Slik er Guds ufattelige kjærlighet, det store Guds under: Han flyttet synden fra meg over på Jesus!

Gud er forsonet, – min regning er betalt!

En betalt regning gir ikke våkenetter, bekymringer og uro. Regningen er forvandlet til kvittering. Den gir fred og glede og stiller min uro!

Du skal få lov å gå til Far og spørre: «Er det i orden med blodet på min hjertes dør?» Husfar i Egypt kunne svare den førstefødte: «Ja, jeg har selv strøket det på.» Da fikk den førstefødte tro og fred.

Dette er til deg, du skal få høre Guds røst, Herren skaper troen.

Se her er den blodige fribillett fra Golgata! Den er til deg! Takk og lov for billetten!