Såkornet er Guds ord!

Såkornet er Guds ord!
Av radioevangelist Miguel Curse, Peru

Men dette er lignelsen: Såkornet er Guds ord.

Luk 8:11

I 1996 fant noen kinesiske arkeologer et liljefrø som var 1 288 år gammelt. Funnet ble en stor overraskelse, for etter å ha lagt det i jorda og vanne det, spirte faktisk det gamle frøet etter noen få dager!

Denne utrolige oppdagelse fører straks våre tanker hen til disse ord fra Herren, talt gjennom profeten Jesaja: «Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg sender det til.» (Jes 55:11)

Det gamle kinesiske frøet hvilte i mer enn tusen år før det spirte. På samme vis kan Ordets frø, det som sås i menneskehjertene, ta dager, uker, ja endog år før det oppfyller den gjerning Herren sendte det til.

Denne sannhet – at Guds ord aldri vender tomt tilbake – utruster pastorer og evangelister med tillit, det gir bibellæreren tålmodighet, det gir lekmannen styrke og skaper i misjonæren en visjon for fremtiden!

Alt for ofte mister Guds tjenere motet når de ikke ser umiddelbare resultater etter å ha sådd Guds ord i hjertene. Ja, de mest trofaste tjenere kan så ofte si og tenke at deres tjeneste er uten resultater.

Denne tilbøyelighet er som gutten som sådde et frø i kjøkkenhagen, og som hver dag gravde fram frøet for å se om det hadde vokst.

Som pastorer, evangelister, bibellærere og lekfolk har vi av Gud fått det ærefulle oppdrag: Å så ut Livets ord! Vårt kall er å så, – ikke å skape vekst! Det er Herrens ansvar og ære, på hans vis og i hans tid, å la frøet spire og vokse.

«Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner, men bare Gud, som gir vekst.» (1Kor 3:7)

Guds trofaste tjenere, de som setter sin lit til Guds levende ord, er Guds betrodde jordbrukere i denne verden. I alle verdensdeler sår disse bønder ut sitt såkorn i visshet om at de sår et levende frø. De vet at deres såkorn ikke er dødt som sand eller aske. Etter å ha sådd såkornet i jorda, går de fra åkeren med full visshet om at det de har sådd er levende og spirekraftig!

Hør alle dere som i dag tjener Herren som forkynnere og bibellærere, det levende såkorn fra det Levende ord som dere taler og lærer, er ikke bare en grammatisk struktur. Nei, Guds ord er el levende kraft.

Husk at det du forkynner ikke bare er en blanding av substantiv, verb, preposisjoner, setninger og avsnitt. Det ord som Gud taler gjennom din munn er den allmektige Guds skaperord!

Neste gang du taler på et møte, underviser en bibelklasse, vitner for en nabo eller forkynner Ordet til de unge; – tal i tillit til at Guds levende ord er mektig og virkekraftig!

Selv om de umiddelbare resultatene av ditt arbeid er nedslående, så fatt mot i løftet fra Herren i Jes 55:11.

Bror og søster, gled deg i ordet fra Paulus’ første brev til korinterne, kap 3:6: «Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst.»

Med dette bibelvers i tankene, skrev forfatteren John Newton disse linjene i en sang fra 1779:

Og Herre, det som nå er sådd La du det spire frem! Ved nåden din og all din makt, Før du din avling hjem! Du som har nådens hånd utrakt, og høster inn hvert Kristi lem.

Jeg synes denne sangen* passer så godt til avslutning på et møte eller en bibelhelg når vi har vært samlet om Guds levende ord!

Fryd deg i Ordet!
Det skal aldri vende tomt tilbake uten først å utføre det det ble sendt til!
Du kan regne med denne kraft!
Det er Guds løfte!

* Sangverset er oversatt fra spansk (red.)
Til norsk ved Jon Espeland