Årsmelding fra ytremisjonsarbeidet i Peru – 2001

Årsmelding fra ytremisjonsarbeidet i Peru

Vi vil begynne denne meldingen med en hilsen fra vår venner i Peru:

«Arequipa 3. juli 2001

Bror Karl B. Bø, formann i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon, Norge.

Det er med stor takknemlighet vi herved henvender oss til dere, idet vi hilser med følgende bibelavsnitt: «Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren.» (1Kor 15:58)

Landsstyret i INEL-Perú vil i anledning deres årsmøte, få bringe våre hjerteligste hilsener i vår Herre og Frelser, Jesu Kristi velsignede navn! – og samtidig få uttrykke vår takknemlighet for all den hjelp vi inntil i dag har mottatt til Herrens vingårdsarbeid.

Vi her i Peru, bærer dere fram for den allmektige Gud i bønn om at han fortsatt må overøse dere med sine rikeste velsignelser i deres åndelige og materielle liv.

Med vennlig hilsen deres brødre i Kristus Jesus,

INEL-Perú, underskrevet av Celso Valdiglesias, Damián Heredia og Eusebio Alvis.»

Siden forrige årsmøte har Jon Espeland foretatt et besøk til ytremisjonsarbeidet i Peru i tiden 31. oktober til 14. november 2001. Fredag 1. og lørdag 2. november var det bibelkurs i lokalene til sentrumsforsamlingen i Arequipa. På det meste var det ca 80 deltagere.

Det viktigste på besøksreisene er forkynneroppdrag på bibelkursene, samtaler med styrer, råd og medarbeidere og revisjon av regnskap og økonomiforvaltning. Det er et stadig behov for rådgivning innenfor administrasjon, regnskap og teologi, og for personaloppfølging både gruppevis og enkeltvis.

Radioarbeidet går sin gang med daglige sendinger. Det er ikke så mye nytt å berette, men vi får lov å tro at dette er til hjelp for enkeltmennesker innenfor radioens rekkevidde. Radiosendingene krever mye ressurser i form av evangelistenes tid. I tillegg er det mye administrasjon og stadig kontakt med samferdselsdepartementet som er konsesjons- og kontrollinstans for slik virksomhet.

Det er fortsatt seks medarbeidere på lønningslista til vår samarbeidskirke INEL-Perú. Disse er Celso Valdiglesias, Damián Heredia, Ubaldo Marca, Eusebio Alvis, Miguel Curse og Victoria Gonzáles. Alle disse har lønn fra Lekmannsmisjonen og er vårt særlige ansvar i bønn og offer.

Det ble i 2000 sendt kr 358 449,85 til misjonsarbeidet i Peru. I tillegg ble det sendt kr 75 991,80 til bygging av ny kirke og innskudd i nye kontorlokaler. Den 22/9-2000 fikk vi overført kr. 100 000,- fra en anonym giver til misjonsarbeidet i Peru. Disse pengene er overført til ferdiggjøring av kirkebygget og innskudd til større forsamlingssal i sentrum. Det er med stor takk til Gud vi fikk formidle denne gaven til misjonsarbeidet i Peru!

Vi vil så takke den enkelte misjonsvenn som står bak misjonsarbeidet i omtanke, forbønn og offer! Det er en nåde fra Gud at også vi får være med i hans store rikssak som er hedningenes frelse! La oss huske på at også vårt land en gang lå i hedenskapets mørke, men noen brakte oss Livets ord, og lyset fra Golgata har fått lyse for mange generasjoner i vårt land. Nå er det vi som står i gjeld til hedningene!

Flekkerøy, juli 2001
Jon Espeland, sekretær.