Alt avhenger av Ordet

Alt avhenger av Ordet
Av evangelist Eusebio Alvis, Peru

Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse. 2Pet 3:3-4

Peter taler her til de troende om tiden før Jesu gjenkomst. Vi som lever i dag befinner oss i de aller siste dager før Jesu gjenkomst.

Vi tenker kanskje at mange vil omvende seg like før Jesu gjenkomst. Men Bibelen sier her det motsatte. I de siste tider skal mange spotte og leve etter sine egne lyster. De skal vise til foreldre, besteforeldre og oldeforeldre som alle snakket om Jesu gjenkomst, – og så spotte fordi det tilsynelatende aldri skjer.

Ja, i de siste tider skal folk bli kalde og harde. Det blir vi også hvis ikke Guds ord holder oss i live.

Guds ord er mektig! Ved det ble himmel og jord skapt. Om du aldri har erfart Guds ords kraft, – se på skapningen, naturen, blomster, dyr og mennesker; det er alt blitt til ved Guds ord! Gud sa: «Bli lys!» Og det ble lys! Guds ord skaper hva det nevner.

Gud skapte mennesket og gjorde det til en levende sjel. Utviklingslæren om menneskets opprinnelse fra dyrene er eventyr!

Vi er alle skapt ved Guds ord! Og Gud opprettholder all skapningen inntil i dag. Men hva oppholdes de ugudelige til? Jo, til ilden og dommen! Dette er et stort alvor, venner!

Hvis Jesus kom i denne stund; hvem av oss ville bli med ham? – og hvor mange ville bli tilbake? Bibelen taler alvorlig om dette! To skal være på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Ektefeller skal skilles. Dette er virkelighet og et stort alvor!

Ransak mitt hjerte, Gud! Gud kjenner ditt hjerte bedre enn du selv! Her gjelder ikke våre følelser og tanker, men hva Guds ord sier! Du kan føle deg optimistisk og vel til mote, men bare Guds ord kan frelse deg! Ordet må gi deg liv! Alt avhenger av Ordet og Jesu frelsesverk på korset. Der er frelsen, intet annet sted!

Vi fristes til å bli jordiske i våre sinn. Vi fristes av jobb og penger. Gud vil at alle skal bli frelst. Men mennesket vil ikke bli frelst!

Kristus døde for oss og stod opp 3. dag, han gav sitt blod til soning for våre synder. Slik er hans kjærlighet til syndere! Men likevel vil ikke folk bli frelst. Det ser ut til at fortapelsen blir mer folkerik enn himmelen.

Hør Guds ord! Bare der er liv og frelse! Jesus kommer snart. Alt det mennesker har gjort skal forgå, hvor fint det enn kan være. Bare ett skal bestå: Guds ord og de som er blitt frelst ved Guds ord!

Måtte Herren se til oss og rense oss i sitt blod og levendegjøre sitt ord for oss, det som er levende og virksomt!

Fritt etter andakt ved
Bibelkurs i Peru 3/11-2000