Hva er da evangeliet?

Hva er da evangeliet?
Av Øivind Andersen

Det er budskapet om et stort plassbytte. Guds Sønn kom i vårt sted og ble behandlet som om han var oss, for at vi skal få være i hans sted og bli behandlet som om vi var ham!

«Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi skal bli rettferdige for Gud i ham.» (2Kor 5:21)

Jesus ble gjort til det som du og jeg er. Han var syndfri, men ble gjort til synd for oss. I stedet skal vi få bli regnet for det som han er.

Hele ansvaret for våre synder lå på ham! Han bar det ansvar som vi ikke kunne bære! Det er betydningen av Joh 1:29: «Se der, Guds Lam som bærer (bærer vekk, fjerner) all verdens synd.»

Jesus har ikke tatt synden bort fra vår natur, ikke bort fra våre følelser, og aller minst fra vår erkjennelse, tvert om, Gud vil vi skal erkjenne vår synd. Men han har tatt bort synden mellom Gud og oss! Ditt og mitt regnskap ble gjort opp på Golgata kors, da Jesus sa: Det er fullbrakt!

Og videre, Jesus har gjort alt det vi skulle gjøre, men ikke kan. Han har oppfylt hele loven i vårt sted. Gud har gitt oss en rettferdighet i Jesus, som vi kan stå for hans ansikt med. Du kan lese om det i Rom 3:21: Den rettferdighet som loven og profetene vitner om, den har Gud selv gitt oss i Jesus Kristus uten noen lov, uten noen betingelser som vi må oppfylle for å eie den.