Frelsen er i Kristus!

Frelsen er i Kristus!
Av Ubaldo Marca, Peru

Ubaldo Marca er evangelist i Peru.

«Frelsen oppnås ikke gjennom lovens oppfyllelse. Loven er gitt for å vise meg min synd. Hvis ikke loven sier: Du skal ikke lyve; så ble ikke løgnen synd for meg. Men nå dømmer loven meg som synder (Rom 7:7) – og jeg må fly til Kristus! Hos ham får jeg frelsen uforskyldt, – gratis!

Slik er det blitt for meg. Loven viser meg min synd. Den skaper gråt og smerte i mitt hjerte. Synden er noe fryktelig, en fornærmelse mot Gud. Ja, loven gjør synden alvorlig og forfredelig. Men rettferdigheten er i Kristus. Det loven ikke kan, kan Kristus,- nemlig frelse meg fra mine synder!»