Om egenrettferdighet

Om egenrettferdighet
evangelist Damian Heredia, Peru

Egenrettferdighet er som fikenbladene Adam og Eva tildekket seg med i Edens hage. Det var et falskt skjul som ikke var til noen nytte når de stod for Gud. Dessuten, – fikenblader visner og Adam hadde stadig måttet lage nye, – altså et evig strev og til ingen nytte. Kledd ble de først da Gud selv kledde dem i skinn og skjulte deres nakenhets skam. Det er grunnleggende forskjell på å kle seg selv og bli kledd av Gud; – ikledd Kristi rettferdighet!