«Din tro har frelst deg. Gå bort i fred!»

«Din tro har frelst deg. Gå bort i fred!»
Av Celso Valdiglesias, Peru

Celso Valdiglesias er formann i vår samarbeidskirke i Peru. Vær med å be til Gud om at han får den visdom han trenger til å lede sjelevinnerarbeidet!

Jeg takker Herren for denne anledning til å dele Guds ord med dere, og vil gjerne lese et bibelavsnitt fra Luk 8:43-48:

«Og det var en kvinne som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun hadde brukt til leger alt det hun skulle leve av, men kunne ikke bli helbredet av noen. Hun kom nå bakfra og rørte ved minnedusken på kappen hans. Og straks stanset blødningen. Og Jesus sa: Hvem var det som rørte ved meg? Men da alle nektet, sa Peter og de som var med ham: Mester! Folkemengden trykker og trenger deg jo! Men Jesus sa: Noen rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg. Da nå kvinnen så at det ikke var skjult, kom hun skjelvende fram. Hun falt ned for ham, og mens alle hørte på, fortalte hun hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun straks var blitt helbredet. Han sa til henne: Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred!»

Brødre og søstre, – vi kjenner alle til legemlig sykdom. Noen kan leges, andre ikke. Vi bruker våre penger og midler for å bli friske. Men denne kvinnen hadde en uhelbredelig sykdom. Hun hadde vært syk i tolv år. Ingen kunne helbrede henne. Hun hadde ikke lenger noe håp om å bli frisk. Hun var nok nedtrykt, bekymret og hjelpeløs!

Hun fikk høre om Jesus
En dag får hun høre rykter om Jesus – at han helbredet manges sykdom. Kanskje hørte hun bare et ord om ham, men dette vitnesbyrd førte henne til Jesus. Og hennes hjerte fattet tillit til Jesus gjennom det hun hørte og hun ventet på Jesus – at han skulle komme inn i hennes vei.

Men hun led ikke bare av legemlig sykdom. Hun kjente også på hjertets sykdom, på sin synd. Så kom Jesus – han som hennes hjerte hadde fattet tillit til. Så er hennes tro på Jesus så stor at hun er overbevist om at bare hun rører ved ham, vil hun bli frisk. Men hun søkte noe mer. Hun søkte frelse for sin sjel. Og Jesus kjente denne hjertenød hos kvinnen – og han kom henne til hjelp.

Vi, venner, er syke i våre sjeler – innvortes! Vi trenger åndelig helbredelse.

Hvordan har du det med Gud? Hvordan er ditt hjerte innfor Jesus? Har du denne trang: Jeg må bli frelst? Er du som denne kvinnen: Du må til Jesus, røre ved ham?

Jesus sa til kvinnen: «Din tro har frelst deg.» På samme tid ble hun frelst og helbredet. Vi kan som denne kvinnen komme til Jesus. Han er en personlig frelser for hver enkelt. Gå til Jesus med alt! Han kan både helbrede din sykdom og frelse din sjel. Måtte Jesus gi oss denne hjertets tro på ham – et hjerte som setter all sin lit til ham og han alene.

Andakt ved bibelkurs i Peru
Lørdag 23. januar 1999
Oversatt av Jon Espeland