Kirke og radiostudio i Peru – 1999

Kirke og radiostudio i Peru
Av Jon Espeland

Først av alt har vi trang til å takke alle dere som har vært med å gi til nytt kirkebygg og radiostudio i Arequipa! Det er to årsaker til at det har trukket ut med byggingen. Den ene var kirketomtens beliggenhet, den andre et behov for å legge radiostudio til et mer sentralt strøk av storbyen Arequipa. Det viste seg etterhvert at den gamle kirketomten var vanskelig å finne for ukjente. For det første lå den i en bakgate, og dertil langt fra nærmeste bussholdeplass. Derfor vokste det fram et ønske om en ny tomt.

En ny tomt er nå kjøpt, og den gamle satt ut for salg. Den nye tomten ligger ved en hovedvei som gjør den lett tilgjengelig med buss. Det er nesten en forutsetning for en kirke i Peru ettersom nesten ingen blant indianerbefolkningen verken har bil eller sykkel. Dessuten er den nye tomten større og mer strategisk med tanke på å nå en større befolkning. Vi tror det er Gud som har lagt dette til rette og gitt oss en tomt som er mye bedre enn den gamle!

Det har også vokst fram et ønske om at radiostudio og evangelistkontorer bør ligge mer sentralt. I dag holder vi til i et nybyggerområde ca 15 km utenfor sentrum av Arequipa. Når vi gjennom radioen inviterer folk til samtale og sjelesorg, viser det seg å være både langt og vanskelig å finne fram. Og det har vært et problem for fattige fra andre nybyggerstrøk at bussutgiftene blir dobbelt så høye som til sentrum. Mange ser seg ikke råd til å reise så langt! Samarbeidskirken INEL-Peru går derfor inn for å finne tjenlige lokaler til kontor og radiostudio sentralt i Arequipa. Det betyr at det blir en delt løsning, og ikke som tidligere planlagt med kirke, kontorer og radiostudio i samme bygning.

Rent praktisk vil det si at vi nå går i gang med å bygge kirken og at INEL-Peru forsøker å finne lokaler i sentrum som vi kan kjøpe oss inn i gjennom et innskudd. Slike innskudd er en vanlig form for eiendomshandel i Peru. Det betyr at INEL-Peru beholder lokalene så lenge innskuddet står hos huseier, og at lokalene kan leveres tilbake mot innfrielse av det samme innskuddsbeløpet.

Tilsammen har vi fått inn kr 212 275,- i gaver og lån fra misjonsvenner til disse formål. Dette er en del mindre enn behovet, men INEL-Peru vil forsøke å gjøre det beste ut av disse midlene. Vi har lagt opp en plan for to byggetrinn av kirken og setter nå i gang det første. Så får trinn 2 vente til økonomien tillater det. I praksis vil det si at vi prioriterer selve møtesalen og at ande rom, som søndagskolelokaler o.l. må vente.

Må Herren velsigne disse midler så de blir til Guds rikes fremme!