Gunnar Nilsson

Forførelse av de kristne

«Se til at ingen forfører dere!» Foranledningen til dette utsagnet er Jesu tale om Jerusalems ødeleggelse. Da spør disiplene: «Når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme?» Jesus svarer: «Se til at ingen fører dere vill!» (sv: forfører dere). Mat 24:3-4 Forførelse i «Guds hus»Hva er kjennetegnet på den siste tiden? …

Forførelse av de kristne Les mer »

Livets valg!

Livet vårt handler om mange valg – vi må velge. I dag kan vi synes at det er for mange valg. Vi velger strømleverandør, internettleverandør og telefonabonnement. Det er valg på valg. Men noen valg er viktigere enn andre, og får konsekvenser for hele livet og for evigheten. Hvordan skal vi velge rett? Livets viktigste …

Livets valg! Les mer »

Toleransens sanne ansikt

I vinter har det vist seg hvor vanskelig det er for kristenheten i Norge å stå fast på Bibelens ord når det gjelder spørsmål der samfunnet har helt andre vurderinger. Og samfunnets vurderinger blir stadig fjernere fra Bibelens vurderinger. Da behøves det frimodighet. Det som har vært de kristnes bekjennelse, er det ofte ikke lenger. …

Toleransens sanne ansikt Les mer »

Israels omvendelse

«Herrens hånd kom over meg og førte meg ved Herrens Ånd ut og satte meg ned midt i dalen. Den var full av ben. Han førte meg rundt omkring dem, og se, de lå der i store mengder utover dalen, og de var helt tørre. Han sa til meg: Menneskesønn! Skal disse ben bli levende? …

Israels omvendelse Les mer »

Curlingbarn

Curlingbarn – resultatav overbeskyttelseDen danske psykologen Bent Hougaard innførte i 2001 begrepet curlingforeldre. Med det mente han at foreldre i stadig sterkere grad feier vanskelighetene under teppet og forsøker gi barna en perfekt barndom. Hva blir resultatet? Jo, barna mister respekten for sine foreldre og blir ikke – som man skulle ønske – takknemlige og …

Curlingbarn Les mer »