Til Betlehem, Davids by

Det er mange byar som er omtalte i Bibelen, men to byar står i ei særstilling – Betlehem og Jerusalem. Jesus var også i mange andre byar, men det er i Betlehem og Jerusalem det viktigaste skjer. Den første julebyen, og den andre påskebyen. Det er ein del som for våre augo verkar tilfeldig, men …

Til Betlehem, Davids by Les mer »