Marius Giverholt

Jesu grav og vår

Hvor salig å se opp og forbi graven! I himmelens saler skal du ikke finne noe igjen av alt det som her var deg en byrde og lidelse. I Kanaans dal vokser det ingen torner; ved livsens elv er det ingen stormer, ingen bølger. Hvor underfullt det vil bli, når dette arme hjerte, som aldri …

Jesu grav og vår Les mer »

Det er fullbragt

Det er fullbragt Av Marius Giverholt Via Dolorosa – smertens vei Jesus ble ført bort sammen med to røvere for å korsfestes utenfor byen. Selv bærer han det tunge korset. Langt, langt tilbake i den gamle pakt gikk det et annet offerlam opp til de samme Moria-fjellene. Isak, Herrens forbilde, kommer til det samme stedet, …

Det er fullbragt Les mer »