Hvor langt på kveld?

Israel, Guds utvalgte folk, er hjemsøkt av en ny stor trengsel. (Skrevet 7. juni 1967. Red. anm.) Dette er det overskyggende og forferdelige faktum som legger beslag på tanker og sinn.