Den hellige ånd

Fra tid til annen blir det sagt at det tales for lite om Den hellige ånd blant kristne. Fra en side sett kan det være noe berettiget i denne kritikken.

Det må i alle fall være rett å si at man blant kristne kan støte på en manglende forståelse, både av hvem Den hellige ånd er, og av hva hans oppgaver går ut på.

Den hellige ånd er en av de tre personene i Gud. Som Faderen og Sønnen er han allmektig, allestedsnærværende og allvitende. I så måte har han del i samme vesen og de samme egenskaper som Faderen og Sønnen. Den hellige ånd omvender mennesker, han gir dem troen på Jesus Kristus, frelsens gave, og han skaper nytt liv i de som tror. I tillegg fører Ånden de som tror på Jesus Kristus sammen i det kristne fellesskap (menigheten).

Det kan tales om en form for fordeling av oppgaver mellom de tre personene i Gud. Faderen er den som tar initiativet og planlegger skapelse og frelse. Sønnen er den som fullfører både skaperverk og frelsesverk. Den hellige ånds oppgave er å gi mennesker del i den frelse som Jesus har gjort ferdig og å skape et nytt liv i de som kommer til tro på Jesus (Joh 14:16, 16:7, 16:14). Hva Den hellige ånds gjerning består i, kommer på konsentrert måte til uttrykk i Luthers forklaring til tredje trosartikkel.

Sakset fra Innføring i kristen tro.
FMH-forlaget.
Satt sammen av red.