Søk sannhet!

«Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» (Joh 8:32)

Hva er sannhet for deg? Det er et gjennomgående spørsmål mange stiller i dag – og det er et svært viktig spørsmål!

Motsetningen til sannhet er løgn, og det er ingen mellomtilstand – det er enten sant eller usant. Alt du leser, alt du ser på internett, alt du sier, alt du tenker er enten sant og kan være med deg innfor Jesus – eller det er løgn og tilhører mørkets verden.

Det blir fremsatt mange sannheter i dag, og man må søke Sannheten for å bli bevart i sannheten. Satan er løgnens far, og han er virksom i denne verden. Vi kan merke at løgnen søker å få innpass i nyheter, i politikk, i arbeidsliv, i familiene og i menigheten.

Det alvorlige er at kjødet i et gjenfødt og troende menneske vil holde seg på avstand fra sannheten – på samme måte som sannheten er uutholdelig for det uomvendte mennesket. Etter kjødet er et menneske en trell under synden, en slave av Satan, ja, fiende av Gud og underlagt dom og død. Midt i denne kampen er en troende, og i seg selv er han hjelpeløs og fortapt.

Men det finnes redning for ethvert menneske, se bare for et herlig evangelium Jesus gir oss i det 32. verset i Johannes 8: «sannheten skal frigjøre dere»!

Jesus er sannheten, den eneste sannhet, og han er ett med sitt ord. Han vil at du og jeg skal bli i ham, kjenne ham og bli frigjort av ham. Det er det eneste som kan frigjøre et menneske – å bli i Jesus. For å bli frigjort av Jesus må et menneske først bli stoppet opp, erkjenne sannheten om seg selv, vende om fra den villfarne vei, komme til ham, bekjenne sine synder og få del i forløsningen i Jesu blod.

Spør du fornuften eller folkemeningen kan du fjerne fortapelsen. Du kan fjerne sannheten om at noe er synd og skiller deg fra Gud, du kan fjerne at man blir frelst av nåde for Jesu skyld – fordi det holder å gjøre så godt man kan og å være et godt menneske. Alt blir flytende, både lov og evangelium, det er ikke lenger noe som er absolutt.

Her står alle vi som bekjenner Jesu navn og lever som kristne i stor fare hver dag. Det er ikke mulig å leve i et gudløst samfunn uten å være under påvirkning av det onde. Vi står i fare for å miste Himmelen ved at lovens ord ikke lenger får dømme og evangeliet får frelse.

Vi leser i Bibelen at «den som står, skal se til at han ikke faller». Den massive påvirkningen vi får i alle kanaler i dag, er en større fare enn vi er klar over – det utgjør en fare for at skillet mellom sannhet og løgn, mellom lys og mørke, ja, mellom selve Jesus og Satan hviskes ut i våre hjerter og våre tanker. Resultatet kan bli en død meningstro og en verdsliggjort kristenhet.

En kjær sang lyder slik: «Ta Jesus med hvorhen du lenges» og videre sies det: «Hvor din Frelser utestenges, der må du ikke selv gå inn». Det er noe som ikke sømmer seg for en kristen, noe som er utjenlig for en kristen – ja, noe en kristen slett ikke vil ha i livet sitt eller delta i. Nettopp på dette punktet er løgnen virksom i dag, fordi satan vet at om han får hvisket ut skillet mellom Guds folk og verden vil han få mye lettere tilgang til de troendes øyne, ører og hjerte.

Det står i 2. Kor 6:14: «Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med lovløshet? Eller hva samfunn har lys med mørke?» Guds ord står fast og det som gjaldt den gang disse ord ble skrevet – de gjelder i dag også!

Kjære troende venn, vil du bli i Jesus så må du også være sann overfor deg selv. Kanskje er det noe i ditt liv som du innerst inne vet at tilhører mørkets makt, som du må ta et oppgjør med og vende deg bort fra? Jesu vennskap, nåde og kjennskap er altfor dyrebart til å ofre på løgnens alter.

La oss be for hverandre og med hverandre, brødre, at vi kan bli bevart. Og at Ordet og Ånden får komme til, om noen trenger til oppvekkelse og nytt liv!

Og kanskje du kan være til hjelp for en søster eller bror som strever?