Bønn ut fra Heb 13:8

«Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» (Heb 13:8)

Så er det altså bare i mitt arme hjerte det stadig veksler. Følelsene skifter, tankene forandres, men Herren er den samme.

Samme far som ikke blir trett av å tilgi; samme yppersteprest som ikke blir trett av å tre fram for oss; samme bror som ikke blir trett av å elske oss.

Så er det da bare mitt hjerte som snart er kaldt, snart varmt. Ditt hjerte har meg alltid kjær, du er bundet til fattige syndere med en evig kjærlighet.

Å, la meg alltid hvile trygt hos deg, min Frelser – du som er, som var og som blir.

Fra andaktsboken Se på Jesus,
Luther Forlag, 1973