Søk
Close this search box.
Søk

Luk 18:38 «Og han ropte og sa: Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!»

Jesu lidelse og død i Jerusalem nærmer seg og på veien dit går han for siste gang gjennom Jeriko. Det var det nok ingen mennesker som tenkte på, men slik var Guds plan og vilje med Jesus. Han kom ikke gående der flere ganger. Derfor var det, uten at de viste det, en siste mulighet for folket i Jeriko.

Når vi sammenligner evangeliene, ser det ut som Jesus helbreder blinde både på vei inn i byen og på vei ut av den. Det er et Jesu tegn som understreker nøden i folket. Deres åndelige blindhet. Han møtte blindhetens nød både på vei inn og på vei ut.

Det var en stor flokk som fulgte ham gjennom byen, for han var velkjent blant folk. Men så langt vi får vite er det disse blinde og den foraktede Sakeus som får et møte med varige virkninger. Nøden drev dem og Jesus stopper opp for dem!

I Guds rike er det så totalt annerledes enn i denne verden. For meg ser det ut til at det er de blinde tiggerne i Jeriko som er seende på det åndelige området. I hvert fall er det de som kommer med det klareste vitnesbyrdet om hvem han er, han som går gjennom byen: «Jesus, du Davids sønn».

Selv om folket synes denne ropingen er upassende, gjentar begge de blinde, bekjennelsen, høylytt: «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!»

Både David og Salomo får løftet om Messias Kongen som skal fødes i deres ætt:

2 Sam 7:15-17

Men min miskunnhet skal ikke vike fra ham, slik som jeg lot den vike fra Saul, han som jeg lot vike plassen for deg. Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for ditt åsyn, og din trone skal være grunnfestet til evig tid.  Alle disse ord og hele dette syn bar Natan fram for David.

2Krøn 7:18

så vil jeg trygge din kongetrone etter den pakt som jeg sluttet med din far David, da jeg sa: Det skal aldri mangle en mann av din ætt til å råde over Israel.

Løftet gjentas tohundre år etter Salomo:

Jes 11:1

Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt.

Og trehundre år etter Salomo; Messias skal være både Davids konge og prest:

Jer 23:5f

Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå fram for David en rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå fram med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt. Dette er det navn som han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet.

Jer 33:15-21

I de dager og på den tid vil jeg la spire fram for David en rettferdig spire, og han skal gjøre rett og rettferdighet i landet. I de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, og dette er det navn hun skal kalles med: Herren, vår rettferdighet. For så sier Herren: Det skal aldri mangle en mann av Davids ætt som skal sitte på Israels trone. Og av de levittiske prestenes ætt skal det aldri mangle en mann for mitt åsyn som ofrer brennoffer og brenner matoffer og bærer fram slaktoffer alle dager. Og Herrens ord kom til Jeremia, og det lød så: Så sier Herren: Dersom dere kan bryte min pakt med dagen og min pakt med natten, så det ikke blir dag og natt i sin tid, da skal også min pakt med min tjener David bli brutt, så han ikke får noen sønn som blir konge og sitter på hans trone, og min pakt med mine tjenere de levittiske prestene.

Og løftet om ham som skulle «spire frem for David», gjentas noen tiår seinere av Sakarja (Sak 3:8):

Hør nå, Josva, du yppersteprest! Du og dine venner, som sitter her foran deg, dere er varselsmenn. For se, jeg lar min tjener Spire komme.

Det er spiren av Isais stubb. (Han som i Åpenbaringen to ganger kalles «Davids rotskudd».)

Vi begynner å ane hvem i Jeriko som var åndelig blinde og hvem som var seende! De to tilsynelatende blinde, hadde utfra gamletestamentet og rykte om Jesu tale og gjerninger, sett noe som de andre ikke hadde sett. Derfor roper de på ham som Davids sønn!

De «står» i en liten underlig flokk, sammen med den kanaaneiske kvinnen med en besatt datter (Matt.15:22) og atter to andre blinde (Matt.9:27).

Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!

Ser du Messias, Guds sønn og Davids sønn. Det veldige under: Gud og mann i en person. Konge og prest. Les gjerne de siterte Gt løftene, om ham, om igjen!

Se på ham der han står foran den blinde tiggeren! Han har ikke forandret seg! Det er «øyensalve» så du kan se. Ja, rop på Ham!

Skrevet av Martin Fjære

(Dette er en gjenpublisering fra 2020)