Livets lys

«Det folket som satt i mørke, har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge – for dem har et lys opprunnet.» (Matt 4:16)

Vi lever i denne verden hvor mørket og døden dominerer. Akkurat nå dør noen i en sykehusseng, eller hjemme, eller på gaten – forlatt av alle mennesker. Noen ble påkjørt av en bil, eller personer måtte lide på grunn av naturkatastrofer. I Ukraina dør i dette øyeblikk menn, kvinner, barn og eldre mennesker. Hus, skoler, sykehus og kraftverk blir ødelagt. Millioner av mennesker har mistet alt de eier. Mørke og død kom fra øst, fra Russland. Døden er over alt, også for oss. Døden banker på døren til hver av oss.

Mørket er utenfor oss, men mørket er også inni oss. Den naturlige tilstanden til en ubotferdig synder kan beskrives med ett ord – mørke. «Vi ble som den urene alle sammen. All vår rettferdighet ble som et urent klesplagg. Som løvet visnet vi alle sammen, og som vinden førte våre misgjerninger oss bort.» (Jes 64:5)

Selv kristne har i seg syndens mørke og opprør mot Gud. Den gamle, syndige Adam lurer i oss. Martin Luther sa at Adam er en god svømmer og selv om han ble druknet i vår dåp, reiser han seg stadig igjen og gjør hva han vil. Hver av oss har den samme tendens til å vende oss fra Guds bud. Vi bruker ikke Loven som speil. I høyden følger vi den i det ytre (lovens borgerlige bruk), men lar den ikke anklage oss. Og så begynner vi å søke vårt eget, ikke Gud. Synden og mørket får makt i oss. Lovens lys får ikke trenge inn i vårt sinn og våre hjerter. Vi lider, blir syke og dør av synden.

Den gode nyheten – evangeliet – er at uten vår innsats og uten noen fortjeneste fra vår side, uten noe godt i oss, har himmelens lys kommet til oss, inn i vårt mørke. Et stort lys har kommet til oss i Kristus. «I Ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.» (Joh 1:4-5) (Siste setning kan også oversettes: Mørket vant ikke over det). Gud sendte sin Sønn inn i mørkets og dødens verden, for å helbrede oss fra syndens sykdom. Mørket prøvde å overvinne lyset i Kristus. Fordi de ikke tålte hans ord, prøvde folk å drepe ham (Luk 4:29). Jesus ble forrådt, tatt til fange og dømt i nattens mørke. Han ble utlevert til å bli korsfestet, og mørket dekket bokstavelig talt jorden: «Da den sjette time kom, ble det et mørke over hele landet, og det varte til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: Elo’i, Elo’i, lama sabaktani? Det betyr: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» (Mark 15:33f)

Kristus døde, og vi har frimodighet til å si at Gud døde. Han døde under vekten av våre synder. Han døde i vårt sted. Mørket varte i tre timer, men påskedagsmorgen måtte mørket og døden gi slipp. Jesus sto opp fra de døde! Han seiret over sin og vår død. Jesus er oppstanden, og ved å tro på Ham vil vi også gjenoppstå. Livets lys har gått opp for dem som er i dødens land og skygge. «Det folket som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.» (Jes 9:2)

Hvilke følger bør lyset i Kristus få for oss, i våre liv? At vi:

  1. Omvender oss.
  2. Følger Jesus.
  3. Er menneskefiskere.

Jesus sier: «Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!» (Matt 4:17)

Hva vil det si å omvende seg? Se på livet ditt og prøv det mot Guds ti bud. Har du og jeg elsket Gud av hele vårt hjerte? Elsker du og jeg vår neste som oss selv? Hvis ikke, så er det på tide å bekjenne våre synder og be av hele vårt hjerte: «Jesus, vær meg synder nådig!»

Jesus sa til fiskerne ved bredden av Galileasjøen: «Følg meg.» Vær mine disipler. Følg meg i tro. Hvordan gjør vi det?

Først og fremst holder vi oss ikke borte fra møter om Guds ord, bibelseminarer, konfirmasjonstimer osv. Vi leser i Bibelen og andre gode oppbyggelige bøker hjemme: Rosenius, Wisløff osv. Å følge Jesus betyr i første rekke å lytte til hans røst.

«Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.» (Rom 10:17)

Når du hører og studerer Guds ord, vil troen på Jesus grunnfestes og styrkes. Når du lærer Jesus å kjenne ved troen, vil også troen komme til uttrykk i ditt daglige liv. Troen vil vise seg i kjærlighet i handling, i troens gode gjerninger. «Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp.» (1Kor 13:4)

Troen forblir aldri ufruktbar og passiv. Sann tro utfolder seg alltid gjennom kjærlighet til Gud og nesten. Tro og kjærlighet forenes alltid i den kristnes liv. Jesus sa til fiskerne: «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» En fisker ved navn Andreas hørte dette kallet, og så gikk han og sa til broren sin: «Vi har funnet Messias.» Ikke bare de første apostlene eller dagens forkynnere av evangeliet bør snakke til folk om Jesus, oppfordringen til å være menneskefiskere gjelder enhver kristen.

Hvordan vil folk lære om Jesus og komme til Hans rike for å motta syndenes forlatelse og få evig liv? For de fleste av dere skjedde det gjennom far, mor eller besteforeldre. Min oldefar og oldemor var kristne. Min far og mor var ikke det. Jeg lærte om Jesus av en mann som ikke var medlem av familien vår. Han vitnet og forkynte om Kristus for meg.

Når vi vitner for vantro om Jesus, viser vi dem kjærlighet. Vi vil at de skal komme til tro på Jesus som sin personlige Frelser, slik at de ikke går fortapt, men har evig liv.

Livets lys har skint for deg og meg i Kristus. Himlenes rike er allerede midt iblant oss med sin velsignelse – syndenes forlatelse og evig liv. Jesus kaller oss til omvendelse, til å følge Ham og være menneskefiskere som vitner om Frelseren for andre, om Hans lys og Hans liv.

I vår Guds og Frelser Jesu Kristi navn. Amen.