Oppstart av forkynnerseminar høsten 2024, samt hebraisk høsten 2023

Den forstandiges hjerte kjøper kunnskap, og de vises øre søker kunnskap. (Ord 18:15)

Vi lever i en forvirringens tid, med mye uklar forkynnelse og mange lærdoms vær.

Og det finnes ikke mange muligheter for solid bibeltro undervisning og teologisk fordypning, for den som ønsker det. De fleste teologiske institusjoner preges av bibelkritisk teologi. Det var bakgrunnen for at tanken om et forkynnerseminar vokste fram hos oss. Men det skulle ta mange år fra tanken oppstod, til vi våget å starte opp i 2019.

I slutten av april ble det første forkynnerseminaret i regi av NLL avsluttet på Fossnes. Det har vært 12 samlinger over fire år (noe forlenget gjennomføringstid pga covid). Omkring 15 deltakere har fulgt undervisningen, dog i noe ulik grad.

Tilbakemeldingene fra deltakerne var udelt positiv, og det var ønske om at seminaret ble gjentatt, stort sett etter samme mal som denne gangen. Vi starter derfor opp igjen et nytt forkynnerseminar fra høsten 2024.

Hvem er forkynnerseminaret for?

Det er i første rekke for alle med kall til å være forkynnere eller ledere i den troende forsamling, samt for alle som ønsker å fordype seg i Skriften. Det stilles ingen formelle krav, men det er en stor fordel om en har fullført ettårig bibelskole før en begynner.

Hvordan legges forkynnerseminaret opp?

Det vil være 12 samlinger på Fossnes fra torsdag til lørdag, med undervisning fra morgen til kveld. Det vil være to samlinger i halvåret over tre år (se plan for samlingene). Før hver samling er det en forutsetning at deltakerne leser igjennom pensum for samlingen (se oversikt over fagplan og pensum). Det krever at deltakerne arbeider jevnt med stoffet og har en viss grad av selvdisiplin i lesningen. Mer enn første gang vil samlingene legge til rette for spørsmål og drøftelse.

Det vil være en stor fordel om alle kan være med fysisk, særlig fordi det vil legges opp til en del samtale på hver samling. Det kan være at noen kan delta på teams, om nødvendig.

Også denne gang vil det være gratis å delta på seminaret – inklusiv overnatting og måltider på Fossnes, men reise til og fra må deltakerne koste selv.

PDF: Foreløpig timeplan

PDF: Foreløpig pensum og fagplan

Med forbehold om endringer.

Hebraisk

Høsten 2023 vil det også starte et årskurs i hebraisk for alle som ønsker å lære seg grunnleggende grammatikk og kunne være i stand til å lese noe hebraisk selv, samt slå opp i leksika mv og kunne studere grunnteksten noe på egenhånd. Det vil være mulig å følge denne undervisningen på teams. Målet er å ha ca 3 timer undervisning hver uke, trolig på mandag eller tirsdag ettermiddag/kveld.

Skulle du være interessert i å følge forkynnerseminaret og/eller hebraiskundervisningen, er det fint om du tar kontakt og melder din interesse: pbholm(a)online.no.

Per Bergene Holm