Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd

Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. 1 Joh 1:7

Dyrebare kilde mot alle synd og all urenhet, mitt salige Betesda!

Der får jeg daglig hvile med all min usselhet. Der forsvinner hver plett og rynke for Guds øyne, og sjelen blir hvitere enn sne. Mine synder er som sand ved havets bredd, de går over mitt hode. Men Lammets blod er lik havets bølger som overskyller meg.

På dette blod alene vil jeg bygge mitt håp: Når du ser blodet, vil du jo gå forbi. Derfor er de frelste evig for din trone: De har tvettet sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod.

Fra andaktsboken Se på Jesus,
Luther Forlag, Oslo 1973