Stå imot når djevelens listige angrep kommer

«Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss LYSETS VÅPEN.» Rom 13:12

«Bind opp om deres sinn», sa Peter. «Våk og be», sa Mesteren. Hvordan kan vi binde opp om vårt sinn? Og hvordan kan vi våke og be rett? Svaret er: «ved sannhets ord, ved Guds kraft, med rettferds våpen på høyre og venstre side». (2 Kor 6:7)

Striden er det umulig å komme utenom hvis en vil leve gudfryktig i den verden som nå er. Hvis en er en Jesu Kristi etterfølger må det være slik. Vårt onde kjøtt må dødes. Tidsånden må overvinnes, det krever disiplin, det krever forsakelse.

Vi blir besmittet med så mye, gjennom nyheter og media (også kristelige media og nyheter). Og menneskers meninger (også kristnes meninger). Vi lever i en babylonsk tid, der ideologier vokser seg større og sterkere, fake news og den tilsynelatende rikdommen, som er et stort bedrag, er overalt. Sannheten blir ikke tolerert, men ønskes vekk. Johannes skrev i sitt brev: «Det er den siste time». Forvirringens tidsalder er på vei til sitt klimaks nå, 2023 år etter Kristus.

Guds ord vil at du og jeg skal kjempe troens gode strid og vinne mennesker ut av satans rike og over til Guds elskede Sønns rike, det himmelske Jerusalem.

Vi må bli stille for Herren. «I stillhet og i tillit skal deres styrke være.» (Jes 30:15c) Vil du det?

Hvis vi skal bli stående i den tiden som kommer, er vi nødt til å velge det ene nødvendige. Guds ord formaner sitt folk i barmhjertighet, klart og tydelig. Hvis du er redd for å bli stille, vil jeg si deg det i dag, at du har ingen grunn til å være redd, du har ingen grunn til å frykte stillheten om du bare benytter deg av de våpen som du har til rådighet. De er ikke kjødelige.

Jeg elsker den lille boken i Bibelen som heter Ruts bok. Der møter vi Boas, og navnet hans betyr: «I Ham er styrke». Vi ser og møter Faderens nåde og barmhjertighet. Vi ser Jesus der.

«Våre våpen er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger og hver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.» (2 Kor 10:4-5)

Personlig er jeg glad for at jeg, på min livsvandring, møtte den bortkomne sønnen først, for han kunne vitne med hjertet at Gud Herren var fylt med kjærlighet og nåde imot meg. Det gav meg tillit til Gud som den gode Far. Det har ikke den hjemmeværende gjort, kan heller ikke gjøre det.

Frykt ikke! Din styrke er i stillheten. Gud er der som en god Far, som elsker deg og vil kle og verne deg. Velg å bli stille.

«Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få hundre fold igjen, og arve evig liv.» (Matt 19:29)