Nytt år i Jesu navn!

Vi er allerede godt inn i 2023. Vi får også leve dette år i Jesu navn, i tro og tillit til at han er og blir den samme. I troen på Jesu navn har vi syndenes forlatelse, fred med Gud, barnekår og arverett. I Jesu navn skal vi få leve vårt liv og gjøre vår gjerning, etter hans vilje og til hans ære. Han som selv har levd sitt liv for oss, for at vi skal ha all vår rettferdighet og all vår ros i ham.

Bladet du har i hendene, er nå inne i sitt 59. år. De første årene var det seks nummer, men fra 1971 til 2022 har det vært ti nummer i året. Formatet har vært identisk, men sideantall, layout, bilder og farger har stadig blitt oppgradert gjennom årene.

I år har redaksjonsnemnda bestemt å forsøke å gå tilbake til seks nummer i året, men samtidig øke formatet på bladet, både i sidestørrelse og sideantall. Stoffmengden vil bli omtrent som den har vært i de senere år, men samlet i færre nummer.

Samtidig som vi prøver denne endringen, vil det også gjøres mindre endringer i layout, skrifttyper mv. Redaksjonsnemnda er svært takknemlige for tilbakemeldinger på hvordan lesbarhet mv. oppleves. Det er viktig at teksten er god å lese. Bladet skal beholde sitt preg. Det skal være et oppbyggelsesblad med korte og sentrale artikler til vekkelse og oppbyggelse. Samtidig skal det gis informasjon om misjonsarbeidet hjemme og ute, samt om arrangement, leirer og møter i NLLs regi.

I den grad det blir noe nytt vil vi forsøke å ta inn et par lengre temaartikler av mer læremessig karakter i hvert nummer. Der hvor artiklene er for lange til å trykkes i sin helhet, vil det mest sentrale stå i bladet, mens hele artikkelen kan leses på NLLs hjemmeside.

Vi lever i en forvirringens tid, og vi ser det viktig å formidle sunn bibelsk lære og veiledning til både kristen tro og kristent liv.

Vi er også takknemlige for tilbakemelding på denne siden ved bladet, om vi har valgt en god måte å gjøre det på. Kom gjerne også med ønsker om tema som kan tas opp.
Mailadressen er: loe.redaksjon@nll.no

På vegne av redaksjonsnemnda,
Per Bergene Holm