Bønn ut fra Johannes Åp 3:11

Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Åp 3:11

Ja, du er nær, min dyrebare brudgom. Den «lille stund» som ennå skiller meg fra deg, er snart til ende. Og da skal jeg se deg ansikt til ansikt. Å Jesus, hold min sjel våken, slik at jeg må ha olje i lampen og alltid stå rede til å møte deg.

Du ser hvor mye som hindrer meg, som vil binde meg til jorden. Men løs du alle bånd, slik at jeg som en rett brud må stå og vente på deg og daglig kunne si: Ja, kom Herre Jesus, kom snart!

Og når jeg da ser deg, du som kjøpte meg til Gud med ditt blod – da skal jeg aldri, aldri miste deg.

Fra andaktsboken «Se på Jesus»,
Luther Forlag, Oslo 1973