Menneskesønnen kommer

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslag skal samles framfor ham. Matt. 25,31-32

Da Guds Sønn trådte inn i verden og lot seg føde av en kvinne, ble han et virkelig menneske. Han kalte seg selv for Menneskesønnen. Det er et hebraisk uttrykk som betyr mennesket.

Som menneske levde han vårt liv, gjorde våre gjerninger, døde vår død og sonet med sitt blod for alle menneskers synd. Som menneske stod han opp igjen av graven til vår rettferdiggjørelse. Som menneske fór han opp til himmelen og tok plassen ved Faderens høyre hånd.

Alt dette skjedde for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.

Men de som ikke tror på Jesus, har ikke det evige liv. De fleste mennesker bryr seg i det hele tatt ikke om Guds ord og det vi kristne forkynner. De tror ikke at det er noen realitet i det.

Jesus kommer igjen
Men en dag kommer Jesus igjen. Da kommer han også som Menneskesønnen. Da kommer han, synlig for alle, i sin herlighet og velde, med alle sine engler. Da skal han sitte på sin herlighets trone!

Da hender noe som de vantro ikke regner med og tenker på: Alle folkeslag skal samles for Jesu herlighets trone. Det er ikke spørsmål om de regner med det eller ikke, for dette kommer til å skje!

Hvert eneste menneske kommer til å stå der!

Hvilken dag dette blir for dem som ikke har regnet med at den noensinne ville komme

En forferdelsens dag?
Det blir en forferdelsens dag for dem som ikke tror på Jesus. Når den nærmer seg og menneskene skjønner at det allikevel var Bibelen og de kristne som hadde rett, og at Jesus virkelig kommer igjen, da skal de si: «Fall over oss» til fjellene og: «Skjul oss» til haugene. Luk 23:30. Stans opp for dette, du som ikke er en kristen. Vend om før det er for sent!

Fra Ved Kilden,
Lunde Forlag, Oslo 2019