Jesus kommer til deg

Men Maria tok vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte. Luk 2:19

Har du som leser dette, tenkt gjennom denne setningen? Maria hørte ord om Jesus fra noen hyrder som kom til henne og talte om barnet hun hadde født. Maria lot tankene fylles av disse ordene. De var Guds ord som overbeviste henne om hvem barnet hennes var, og hva han måtte gjennomgå for å bli vår frelser. Slik virker alltid ordene om Jesus. De overbeviser og skaper tro på ham.

Kanskje har du av og til erfart at det er enkelte ord om Jesus du ikke glemmer? Av og til taler disse ordene til deg på en slik måte at det blir klart for deg at ditt forhold til Jesus avgjør hvordan det skal gå deg i evigheten. Ordene griper deg og minner deg om at du må få ditt forhold til Gud i orden.

Kanskje har du likevel levd mange år uten at disse ordene ble mer enn en påminnelse? Kanskje har du tenkt at når det legger seg bedre til rette, så skal du bli en kristen. Eller du har konkludert med at du ikke lenger kan bli frelst. Livet ditt ble annerledes enn du trodde. Kanskje også annerledes enn du en gang håpet, og du synes ikke lenger du har noe å gi Jesus. En gang mente du at du hadde et helt liv å gi ham. Du valgte i stedet å leve for deg selv, og så tapte du alt du kunne gitt til ham. Ja, du tapte ikke bare det, men også et liv sammen med Jesus. Har du det slik, vil jeg minne deg om noe:

De som ga Jesus hans første hjem, hadde ikke mye å tilby. De var fattige mennesker. På en noe annen måte enn du og jeg kanskje. Likheten mellom dem og oss er der likevel. Verken du eller jeg har egentlig noe som er godt nok å gi Jesus. Våre gjerninger strekker ikke til. Jesus vil likevel være vår frelser, og når du blir hans, kan han også bruke deg slik han brukte Josef og Maria. Tross sin fattigdom ga de ham et hjem.

I dag kommer Jesus til deg. Ikke for å kreve av deg. Heller ikke for å dømme deg, men for å tilgi og viske ut alt det du har gjort galt i livet ditt. Alt som er synd, alt som går imot deg, alt som dømmer deg. Slik kommer han til deg i dag fordi han bar dine synder, og gjorde definitivt opp for dem den første gangen han kom. Spør du hvordan du kan ta imot ham?

Svaret er enkelt. Gjør som Maria. Ta ordet om Jesus til deg. Da tar du også imot ham. Da blir det han vil gi deg, ditt, og du blir et frelst menneske.

Det er deg han har frelst og vil eie.

Jeg vil gi dere fremtid og Håp,
Lunde Forlag 2011