Hilsen

Til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far! Kol 1:2

Jeg vil gjerne minne dere om denne hilsenen menigheten i Kolossæ fikk fra apostelen, ja, fra Den hellige ånd.

De kristne i Kolossæ hadde ikke bare sin boplass i den hedenske byen Kolossæ, de «bodde» også «i Kristus». Det fulgte veldige rettigheter med å være i Kristus, tro på ham: «til de hellige», «troende brødre», «nåde og fred fra Gud vår Far».

Det er til syvende og sist en hilsen fra Gud, fra Den hellige ånd. Det er han som ser alle ting, som kjenner til alle ting, som kaller dem «hellige, brødre i Kristus» og som overøser dem med «nåde og fred».

Det er ikke tomme ord! Det er virkeligheten i Kristus! Det er virkeligheten Jesus har opparbeidet og kjøpt dem til. Hans hellige fullkommenhet, gjort for dem. Hans utslettelse av skyldbrevet til gode for dem. De er hverandres åndelige brødre fordi han ble deres bror og talsmann i himmelen. Og de er født av Gud gjennom budskapet om Ham. Gud er deres far, Sønnen har kjøpt dem til Gud med sitt blod.

Nåden, (gunst, velvilje, velbehag), og freden han overøser dem med, er Jesus garantisten for. Det er hans fredsfylte forhold til sin far de får over seg. Det er Jesu velbehagelige forhold til Faderen de får leve i og være i. Så skal de også på tross av seg selv få leve i frelsesvisshet, «fred fra Gud, vår far».

Lykkelige mennesker i Kolossæ som har det slik med sin Gud! Ja, lykkelige menneske du som er i Kristus og tror på ham! Gud gi at enda noen mennesker i det nye møteåret kunne finne sin plass i Kristus! Han døde og oppsto for alle!

Guds fred over livet, tjenesten og møteplanleggingen!